otwórz menu

Jury

Main page   /   2021 edition   /   Jury

Komisja Nagrody im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej"

1. prof. Jan Adamowski
Językoznawca, badacz folkloru - Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Rada Naukowa Stowarzyszenie Twórców Ludowych

2. dr Aleksander Błachowski
Etnograf, historyk sztuki - Muzeum Etnograficzne w Toruniu, Rada Naukowa Stowarzyszenia Twórców Ludowych

3. Anna Borucka-Szotkowska
Etnomuzykolog - Polskie Radio, Radiowe Centrum Kultury Ludowej

4. prof. Ewa Dahlig-Turek
Etnomuzykolog, Polska Akademia Nauk

5. Benedykt Kafel
Etnograf - Małopolskie Centrum Kultury "Sokół" w Nowym Sączu, członek Rady Naukowej STL

6. prof. Anna Kwaśniewska
Etnolog - Uniwersytet Gdański, badaczka niematerialnego dziedzictwa kulturowego Kaszub i Pomorza

7. Waldemar Majcher
Twórca ludowy - Prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych

8. Alicja Mironiuk Nikolska
Etnograf - Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

9. Krystyna Wódz
Etnograf - Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło

10. Dorota Ząbkowska
Etnograf - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

		

Createt by www.pawelec.info