otwórz menu

Aleksandra Wojciechowska

Main page   /   Laureates   /   1995   /   Aleksandra Wojciechowska

Year: 1995


Category: Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture


Field of activity : Scientific activity, popularization, promoting


Region: Wielkopolskie, Poznań


Urodziła się w 1930 r. w Poznaniu. Ukończyła studia etnograficzne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1956-1970 prowadziła badania nad kulturą ludową najbliższych regionów, a zwłaszcza nad niektórymi rękodziełami i rzemiosłami (np. kołodziejstwem, bednarstwem, wytwórstwem sprzętów domowych) oraz nad zwyczajami i obrzędami weselnymi i dożynkami. Problematykę tę opracowała do publikacji w monografii „Kultura ludowa Wielkopolski” (1960-1967). Napisała też „Dożynki w Wielkopolsce” jako odrębną publikację mającą charakter monograficzny i zarazem przystosowaną do potrzeb zespołów folklorystycznych. O tym jak bardzo potrzebne są tego rodzaju opracowania świadczy fakt, że „Dożynki w Wielkopolsce” miały trzy wydania (1967, 1970 i 1983-1984). Kierowała Działem Wiedzy w Pałacu Kultury w Poznaniu (1959-1990), ale sama prowadziła wykłady i różnorodne zajęcia popularyzujące wiedzę o kulturze ludowej. Również trzydzieści lat wykładała wybrane zagadnienia z dziedziny kultury ludowej i folkloru w Wojewódzkim Ośrodku Zaocznego Studium Oświaty i Kultury Dorosłych. W tym okresie prowadziła Poradnię Etnograficzną w Pałacu Kultury w Poznaniu, udzielała konsultacji instruktorom zespołów folklorystycznych oraz organizatorom widowisk i imprez nawiązujących do tradycji ludowych. Przez wiele lat była przewodniczącą Rady Programowej Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych oraz jego opiekunką. Organizowała konkursy na współczesną twórczość ludową, wystawy zbiorowe i indywidualne, plenery itp. Od 1990 r. zajmowała się opracowywaniem scenariuszy i komentarzy do filmów video na różne tematy etnograficzne. Realizując tę działalność dokumentalną i zarazem popularyzatorską już po przejściu na emeryturę Aleksandra Wojciechowska wspierała radą tych którzy starali się być jej następcami.

Aleksandra Wojciechowska zmarła w 2009 r.

 

Aleksander Błachowski

1995 Winners

Createt by www.pawelec.info