otwórz menu

Marian Jakubowski

Main page   /   Laureates   /   1979   /   Marian Jakubowski

Year: 1979


Category: Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture


Field of activity : Scientific activity, popularization, promoting


Region: Holandia


Marian Jakubowski urodził się w 1912 roku w Dęblinie. W 1924 roku jego rodzina przeprowadziła się do Warszawy, gdzie on podjął naukę w gimnazjum, a później w akademii pedagogicznej. Już jako dziecko uczył się tańca i gry na skrzypcach, a w Warszawie był członkiem kilku grup folklorystycznych. Poznawał również tajniki malarstwa. Wybuch II wojny światowej zastał go w Poznaniu, gdzie pracował jako nauczyciel gimnazjum. Po wojnie próbował podjąć studia na Akademii Sztuk Pięknych w Brukseli. W związku z niepowodzeniem na tym polu kształcił się sam, doskonaląc technikę akwareli. Od 1946 roku nauczał języka polskiego w Limburgii, górniczym rejonie Holandii.

Największe zasługi laureata wiążą się z jego działalnością kulturalną. Marian Jakubowski poświęcił się zwłaszcza popularyzowaniu polskiego folkloru wśród mieszkańców Limburgii, a także podtrzymywaniu tożsamości narodowej mieszkających tam Polaków. Był członkiem zespołu tanecznego przy Stowarzyszeniu Brunssum, działał również w teatrze „Wesoły tułacz” i w Związku Polaków w Heerlerheide. W 1958 roku powołał do życia Zespół Pieśni i Tańca „Syrena”, choć pierwsze próby tej grupy miały miejsce już rok wcześniej. Tancerze uczyli się polskich tańców – m.in. poloneza, kujawiaka, mazura. „Syrena” wielokrotnie koncertowała w Holandii i poza jej granicami, brała także udział w Światowych Festiwalach Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie. Marian Jakubowski, jako kierownik i choreograf grupy, dbał również o podnoszenie kwalifikacji własnych i członków zespołu (m.in. uczestnictwo w kursach wakacyjnych organizowanych przez Towarzystwo „Polonia”). Warto nadmienić, iż w związku z dużą popularnością zespołu „Syrena”, laureat utworzył również w 1964 roku dziecięcy zespół folklorystyczny o nazwie „Syrenka”. W latach 70. XX wieku działalność laureata zaczęła wspierać jego córka, Bożena Jakubowska, która z czasem przejęła kierownictwo nad zespołem.   

Marian Jakubowski zmarł w 1991 roku.

 

Opracowała Justyna Dąbrowska

 

www.dansgroepsyrena.nl

1979 Winners

Createt by www.pawelec.info