otwórz menu

Michał Kosiński

Main page   /   Laureates   /   1993   /   Michał Kosiński

Year: 1993


Category: Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture


Field of activity : Scientific activity, popularization, promoting


Region: Mazowieckie, Warszawa


Urodził się w 1921 r. Był pracownikiem Ministerstwa Kultury i Sztuki i zajmował się wymianą zagraniczną amatorskiego ruchu artystycznego, w której dominował udział zespołów folklorystycznych. W 1969 r. był współzałożycielem Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali Sztuki Ludowej (CIOFF) i przez dwadzieścia lat pełnił w niej funkcję wiceprezydenta. Wiele czasu poświęcał na działalność o charakterze społecznym, która miała na celu promocję polskich zespołów i twórców ludowych na festiwalach w wielu krajach świata. Dzięki jego osobistemu zaangażowaniu przyjeżdżały do Polski na międzynarodowe festiwale (m.in. w Zakopanem, Zielonej Górze, Sosnowcu, Rzeszowie) doborowe zespoły zagraniczne. Przez czterdzieści lat pełniąc państwową i społeczną służbę przyczynił się w dużym stopniu do stymulowania poziomu merytorycznego i artystycznego wielu polskich zespołów folklorystycznych oraz do ich sukcesów na arenie międzynarodowej.

Michał Kosiński zmarł w 1994 roku.

 

Aleksander Błachowski

1993 Winners

Createt by www.pawelec.info