otwórz menu

Władysław Cuber

Main page   /   Laureates   /   1984   /   Władysław Cuber

photo Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga

Year: 1984


Category: Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture


Field of activity : Scientific activity, popularization, promoting


Region: Holandia, Breda


Urodził się 14 stycznia 1922 r. koło Stanisławowa. Z wykształcenia - mechanik samochodowy, sercem i duszą kierownik polskiego zespołu folklorystycznego w Bredzie, w Holandii. Zespół zorganizował 1 marca 1963 r., jako absolwent studium dla instruktorów tańca. Formacji początkowo nadał nazwę "Polonez", ale wkrótce przemianował nazwę na "Mazur"- "brzmi jakoś mocniej, szybciej i łatwiej można się w tańcu wyżyć"-mówił. 

Aby utrzymać  niezbędną do występów liczbę członków dopuszczał do swojego zespołu także Holendrów. Zespół osiąga spore sukcesy, m.in. w 1969 roku występuje w Polsce na Światowym Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rzeszowie i wygrywa jedną z nagród. Występują w Rzeszowie jeszcze w latach 1971 i 1972.

/red.A.Z.-W./

1984 Winners

Createt by www.pawelec.info