otwórz menu

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie


photo Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga

Year: 1998


Category: Category VI. Honorable mention to institutions and nongovernmental organizations deserved in the field of safeguarding and popularization of folk culture


Field of activity : Scientific activity, popularization, promoting


Region: Podkarpackie, Rzeszów


Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie został założony w 1949 roku i od początku działalności dokumentuje, chroni i popularyzuje kulturę ludową.
Odpowiada za koordynację wielu imprez folklorystycznych o randze regionalnej i ogólnopolskiej: wystaw, kiermaszów, konkursów sztuki ludowej i plastyki nieprofesjonalnej, przeglądów teatrów amatorskich, poezji ludowej, zespołów obrzędowych. Od wielu lat organizuje również Ogólnopolskie Przeglądy Tańców Narodowych „Polonez”, Ogólnopolskie Konkursy Tradycyjnego Tańca Ludowego i Międzywojewódzkie Konkursy Poezji Religijnej. Od 1969 roku wraz ze Stowarzyszeniem „Wspólna Polska” współtworzy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych.
Rzeszowska instytucja realizuje również programy edukacyjne i animujące twórczość ludową. Od 1996 roku organizuje konkurs pod nazwą „Skąd nasz ród”, który włączył do działania wiele społeczności lokalnych oraz przyczynił się do reaktywowania i dokumentowania kultury ludowej. Od 1997 roku koordynuje na terenie województwa ogólnopolski programu promocji uzdolnionej młodzieży pod nazwą „Talenty”, odbywający się pod patronatem Ministerstwa Kultury.
Działalność Wojewódzkiego Domu Kultury to także szkolenie instruktorów amatorskiego ruchu artystycznego, nauczycieli i animatorów kultury ludowej oraz dokumentowanie różnorodnych przejawów działalności kulturalnej w całym regionie, a zwłaszcza kultury ludowej, czego dowodem jest zaliczane do najbogatszych w kraju archiwum folkloru.
/red.K.M./

1998 Winners

Createt by www.pawelec.info