otwórz menu

Zespół Pieśni i Tańca „Trzy pokolenia” z Podlasia


photo Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga

Year: 1976


Category: Category IV. Folk groups


Field of activity : Music


Region: Mazowieckie, powiat siedlecki, Podlasie, Domanice


Zespół powstał w 1946 r. założony przez Jana i Marię Uziębło, nauczycieli miejscowej szkoły podstawowej. Kapelmistrzem został Konstanty Kentner. Od 1975 r. zespołem kieruje Janina Woźniak, nauczycielka, długoletnia członkini. Kierownictwo muzyczne sprawuje Jerzy Ścisłowski. Siedzibą Zespołu jest Dom Kultury w Domanicach. W Zespole uczestniczy około 100 osób, w koncertach występuje zazwyczaj 40-60 śpiewaków i tancerzy. Są to mieszkańcy Domanic i okolicznych wsi w wieku od 12 do 70 lat - trzy pokolenia.

Na repertuar Zespołu składają się pieśni, tańce i sceny obrzędowe południowo-wschodniego Podlasia opracowane na podstawie dawnych zapisów (O. Kolberga) i materiałów współczesnych bezpośrednio zebranych w regionie od starszego pokolenia. Zrekonstruowano także stare tańce: „Krzyżok”, „Żuraw”, ,,Tupany”, ,,Zawierucha” i in., opracowano „Wesele podlaskie”, pieśni dożynkowe, obrzędy cyklu dorocznego. Zgromadzono stare stroje ludowe, które posłużyły do rekonstrukcji strojów dla całego Zespołu. Oprócz repertuaru podlaskiego Zespół występuje z dwoma innymi programami: pieśni i tańca różnych regionów Polski, oraz pieśni patriotycznych i religijnych także piosenki rozrywkowe.

Zespół występował na wielu regionalnych imprezach folklorystycznych zdobywając nagrody i wyróżnienia.

 

Marian Pokropek

1976 Winners

Createt by www.pawelec.info