otwórz menu

Organizers

Konkurs ogłaszany jest i nadzorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizatorem konkursu, w imieniu Ministra, jest Instytut Muzyki i Tańca z siedzibą w Warszawie przy ul. Fredry 8, we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej  (Oddział Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze) z siedzibą w Radomiu, przy ul. Szydłowieckiej 30, Fundacją „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło z siedzibą w Warszawie przy ul. Chmielnej 8 oraz Towarzystwem Kulturalnym im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Przyznawanie Nagrody  im. Oskara Kolberga ma na celu wyróżnienie i uhonorowanie osób, zespołów, instytucji kultury i organizacji pozarządowych za wybitne osiągnięcia  i dorobek artystyczny w dziedzinie kultury ludowej. Nagroda wskazuje i promuje najlepsze osiągnięcia we współczesnej twórczości ludowej, określa wzorce, przyczynia się do ugruntowania wysokiej pozycji sztuki ludowej w narodowej kulturze.

		

Createt by www.pawelec.info