otwórz menu

Amatorski Zespół Teatralny im. Józefa Pitoraka w Bukowinie Tatrzańskiej


photo Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga

Year: 2010


Category: Category VI. Honorable mention to institutions and nongovernmental organizations deserved in the field of safeguarding and popularization of folk culture


Field of activity : Scientific activity, popularization, promoting


Region: Małopolskie, Skalne Podhale, Bukowina Tatrzańska


Teatr w Bukowinie założony został jesienią 1923 r. z inicjatywy Michaliny i Franciszka Ćwiżewiczów, miejscowych nauczycieli. Działał pod patronatem Stowarzyszenia Teatrów i Chórów Włościańskich z siedzibą we Lwowie. Początkowo wystawiano niewielkie sztuki adaptowane do gwary góralskiej. Dbano, by aktorzy występowali w strojach regionalnych a każde przedstawienie kończyło się śpiewem i tańcami góralskimi. Przedstawienia wzbudzały duże zainteresowanie wśród mieszkańców Bukowiny Tatrzańskiej i sąsiednich wsi. W działania teatralne angażowano dorosłych i młodzież, w pracach organizacyjnych brali także udział przyjezdni. Grano sztuki o tematyce regionalnej np. „Gody” Feliksa Gwiżdża czy „Zrękowiny u Druzgały” Wojciecha Brzegi. W ciągu kilku lat działalności członkowie Teatru przygotowali dwadzieścia premier w większości granych w gwarze góralskiej. W początku lat trzydziestych Teatr otrzymał stałą siedzibę w Domu Ludowym.

 

II wojna światowa przerwała na kilka lat działalność teatralną, ale już w 1945 r. wystawiono sztukę pt. „Narzeczona z Podhala”. Do końca lat czterdziestych Teatr prezentował spektakle także poza Bukowiną: na Górnym i Dolnym Śląsku, na Wybrzeżu (sztuka Franciszka Dominika „Ojcowizna”). W 1961 r. w Ośrodku Telewizyjnym w Łodzi wystawiono, sfilmowano i zaprezentowano w Teatrze Telewizji dramat Józefa Pitoraka „Zatraceniec”, w reż. Adama Hanuszkiewicza (w 1969 r. sztuka ta została wystawiona w Teatrze Starym w Krakowie).

 

W 1971 r. Amatorski Zespół Teatralny w Bukowinie Tatrzańskiej przyjął imię Józefa Pitoraka na cześć swego wieloletniego kierownika i autora sztuk.

Podczas dziewięćdziesięciu lat działalności, Teatr w Bukowinie promował, upowszechniał i rozwijał kulturę ludową Podhala. Przyczynił się do zachowania najpiękniejszych wartości podhalańskiej kultury poprzez realizacje sceniczne tworzone w gwarze góralskiej, przedstawiające podhalańskie obyczaje, przepojone muzyką i tańcem, w scenografii regionalnych wnętrz i krajobrazów, z zastosowaniem stroju góralskiego jako scenicznego kostiumu także poprzez wprowadzenie do repertuaru przekładów klasyki dramatu na podhalańską gwarę (np. sztuki Fredry i Moliera) oraz poszukiwanie nowych form wypowiedzi artystycznej w postaci spektakli lalkowych („O Kubiku z Czarnego Dunajca” i „Tatrzańska baśń” ).

 

Amatorski Zespół Teatralny skupia już czwarte pokolenie bukowian, zaangażowanych podobnie jak ich poprzednicy w amatorski ruch artystyczny. Aktorów z Bukowiny wielokrotnie nagradzano w konkursach teatralnych i przeglądach folklorystycznych: w Ogólnopolskim Sejmiku Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie, Powiatowym Przeglądzie Teatrów Regionalnych w Czarnym Dunajcu, podczas festiwalu góralskiego Sabałowe Bajania i Karnawału Góralskiego w Bukowinie Tatrzańskiej.

 

Zespół teatralny z Bukowiny został uhonorowany nagrodą Ministra Kultury i Sztuki za twórczość artystyczną i upowszechnianie kultury i folkloru (1973 r.) oraz Medalem 100-lecia Towarzystwa Kultury Teatralnej, przyznanym przez Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej (2009 r.).

/red.K.M./

box

fot. Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga

Płyta DVD

box

fot. Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga

Płyta DVD

box

fot. Archiwum Nagrody im. Oskara Kolberga

Płyta DVD

box

fot. Archiwum Nagrody im. O. Kolberga

Józef Pitorak

2010 Winners

Createt by www.pawelec.info