Powiększ
Zoom photo

Halina Mikułowska

Year:
1986

Category:
Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Kujawsko-pomorskie, Toruń

Urodziła się w 1917 r. w Wilnie. Po maturze studiowała do 1938 r. w Państwowym Instytucie Robót Ręcznych i Rysunków. W latach 1945-1951 studiowała na Uniwersytecie Toruńskim konserwatorstwo oraz etnografię, w dziedzinie której uzyskała magisterium w 1951 r. Ta praca magisterska była rezultatem dociekliwych badań terenowych. Została opublikowana w 1953 r. pt. „Strój kujawski” w serii Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego „Atlas polskich strojów ludowych”. Dzisiaj jest ona niezastąpionym podręcznikiem dla zespołów folklorystycznych.

Od 1950 do 1977 roku tj. do przejścia na emeryturę Halina Mikułowska pracowała w muzealnictwie toruńskim, od 1959 roku w Muzeum Etnograficznym. W tym okresie prowadziła badania terenowe nad sztuką ludową Pałuk i Kujaw oraz Krajny, projektowała stroje dla zespołów folklorystycznych (m.in. dla Zespołu „Mazowsze”), przeprowadziła siedemdziesiąt kursów haftów ludowych na Kujawach, Pałukach, Kaszubach i w Borach Tucholskich, uczestniczyła w dziesiątkach jury konkursów, wygłosiła setki prelekcji, udzieliła tyleż indywidualnych i zbiorowych konsultacji twórcom ludowym, zwłaszcza hafciarkom, wykonała kilkanaście wystaw sztuki ludowej, napisała kilkadziesiąt artykułów, opracowała teki wzorów hafciarskich pałuckich i kujawskich. Od 1977 r. uczestniczyła w jury konkursów, udzielała konsultacji, kontynuuje badania nad strojem pałuckim. Rezultaty tych badań opublikowała w 1996 r. w pracy zbiorowej „Sztuka ludowa Pałuk”. W tym też roku wspólnie z Kingą Turską-Skowronek przygotowała do wydania przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze w serii Atlas polskich strojów ludowych monografię stroju pałuckiego.

Halina Mikułowska zmarła w 1998 roku.

 

Aleksander Błachowski