Rizzio Wachowicz

Year:
1986

Category:
Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Brazylia

Rizio Wachowicz to przede wszystkim niestrudzony działacz na rzecz Polonii brazylijskiej, założyciel (w 1990 roku) i prezes (do 2012 roku) Centralnej Reprezentacji Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej „Braspol”. Jej celem jest nie tylko reprezentowanie przedstawicieli polskiej emigracji wobec brazylijskich władz i instytucji, ale szeroko rozumiana działalność kulturalna i społeczna, a nawet sportowa. Celem „Braspolu” i jego założyciela było też podtrzymanie polskich tradycji wśród brazylijskiej Polonii poprzez organizowanie imprez kulturalnych, kursów języka polskiego, obchodów świąt kościelnych i narodowych. Rizio Wachowicz był również współzałożycielem Grupy Folklorystycznej z Kurytyby, a także burmistrzem miasta Araucaria.

 

Opracowała Justyna Dąbrowska

Źródło: portal internetowy www.yourpoland.pl.