Powiększ
Zoom photo

Irena Ostaszyk

Year:
2007

Category:
Category II. Folk writing

Field of activity:
Folk literature

Region:
Mazowieckie, powiat siedlecki, Mordy

Urodziła się w 1919 r. w Mordach, pochodziła z rodziny szlacheckiej od wielu pokoleń związaną z ziemia podlaską. Jest z zawodu ogrodnikiem, wspólnie z mężem przez dziesiątki lat prowadzili wzorcowe gospodarstwo ogrodnicze.
Irena Ostaszyk to znana postać w gminie Mordy i regionie siedleckim, utalentowana pisarka i poetka, działaczka społeczna, osoba szczególnie doświadczona przeżyciami wojennymi, wrażliwa na krzywdę, odważna w niesieniu pomocy ofiarom wojny.
Dorobek literacki Ireny Ostaszyk to utwory poetyckie wyrażające patriotyzm autorki, umiłowanie ziemi rodzinnej, wiersze dla dzieci oraz publikacje prozatorskie, baśnie, teksty o charakterze folklorystycznym, oddające bliski jej świat ludowej tradycji, wiejską mentalność, system wartości i ideałów, sposób postrzegania otaczającego świata.
Twórczość pisarską rozpoczęła w wieku młodzieńczym, zadebiutowała jednak dopiero w 1988 r., tomikiem poezji Wspomnienia Podlasianki. W następnych latach wydawała kolejne tomiki: Z mojej kolebki 1989, Wiersze mojego życia 1991, Mój plon 1992, U schyłku 1993, Okruchy Podlasia 1995, Babcia mi opowiadała 1995 i 2004, Opowieści o losach człowieka 1999, Wiersze i zagadki dla małej dziatwy 2001, Podlaski wieniec 2003.
Poetka ma również znaczący udział w antologiach literatury ludowej, m.in. : Wołanie z ziemi 1991, Jakubowami schodami 1992, Polska nam Papieża dała 1993, Prowadź nas w jasność 1994, Kocham Cię Ojcze Święty 1998, Rocznik Wschodni 1999, Słowa pisane miłością 1999, Na powitanie roku 2001, Wieczory 2002, Niezapominajki 2002.
Irena Ostaszyk jest aktywną działaczką Koła Gospodyń Wiejskich. W 1983 r. założyła zespół folklorystyczny „Podlasianki”. Zgromadziła dla zespołu regionalne stroje, opracowała repertuar pieśni i przedstawień obrzędowych. W 1994 r. z jej inicjatywy i dzięki zgromadzonym przez nią eksponatom utworzona została Izba Tradycji Ludowych Podlasia, w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach. Wyeksponowano wyroby rękodzieła i sztuki ludowej, dawne narzędzia, sprzęty gospodarskie i zabytkowe przedmioty codziennego użytku. Izba stała się miejscem spotkań środowiskowych, lekcji etnograficznych z młodzieżą, siedzibą zespołu „Podlasianki”. W 2003 r. Izba Tradycji urządzona została w siedzibie miejscowego Gimnazjum.
Irena Ostaszyk. była członkinią Stowarzyszenia Twórców Ludowych (od 1987 r.), Wojewódzkiego Klubu Literackiego i Klubu „Kanon” w Siedlcach. Współpracowała z Muzeum w Siedlcach i Katolickim Radiem Podlasia. Zmarła w 201 r.
Jej działalność artystyczna i społeczna została wielokrotnie nagrodzona, otrzymała m. in. Medal Ministra Kultury i Sztuki, Złoty Krzyż Zasługi (1984), Order Serca Matkom Wsi (1985), Medal pamiątkowy w 50 rocznicę ratowania Dzieci Zamojszczyzny, Medal Stanisława. Staszica (1992), Nagrodę im. Ludomira Benedyktowicza (1994), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1997), Nagrodę Starosty Siedleckiego (2002).

/red.K.M./