Powiększ
Zoom photo

Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba

Year:
2007

Category:
Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Łódzkie, Sieradz

Jest cenionym etnografem, szczególnie zasłużonym badaczem i dokumentatorem kultury ludowej regionu sieradzkiego. Studiowała Etnografię na Uniwersytecie Wrocławskim (1971-1976). W 1977 r. rozpoczęła pracę w Muzeum Okręgowym w Białej Podlaskiej. Następnie swą zawodową działalność związała z regionem sieradzkim, podejmując pracę w Muzeum w Sieradzu (do 1985). Przez kolejne lata była bibliotekarką w szkole i prowadziła koło etnograficzne. Od 1987 pracuje w Powiatowym Ośrodku Kultury w Sieradzu na stanowisku instruktora i konsultanta etnograficznego.
Działalność etnograficzna Małgorzaty Dziurowicz-Kaszuby to przede wszystkim dokumentacja aktualnego stanu kultury ludowej w środowiskach wiejskich regionu sieradzkiego oraz popularyzacja folkloru muzycznego, zwyczajów, obrzędów i dorobku twórców ludowych. Na szczególną uwagę zasługuje jej systematyczna i konsekwentna współpraca z autentycznymi nosicielami folkloru, umacnianie ich w przekonaniu o wartości tradycyjnej kultury, o konieczności pielęgnowania jej przejawów i zachowania ich dla przyszłych pokoleń.
W toku wieloletnich indywidualnych badań terenowych i spotkań z twórcami ludowymi zgromadziła w Sieradzkim Ośrodku obszerną dokumentację kultury ludowej regionu w postaci archiwum fonograficznego, wideofonicznego i fotograficznego: nagrania tancerzy, śpiewaków i instrumentalistów, twórców ludowych oraz zespołów regionalnych prezentujących widowiska obrzędowe (niektóre w formie filmów etnograficznych były publikowane: „Len” 1997, „Zwyczaje i obrzędy w Sieradzkiem” 2000, „Zespół obrzędowy z Chojnego” 2002, „Laureaci Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym z woj. sieradzkiego” 2005, „Krzesiwo. Miotlarze, plecionkarze i inni” 2006). Zgromadzone materiały folklorystyczne wykorzystuje z powodzeniem w przygotowywanych i realizowanych od wielu lat autorskich programach edukacyjnych (np. „Krzesiwo”, „Chojne ogniskiem tradycji”). Zrealizowała dwupłytowy album „Sieradzkie melodie i pieśni w krzesiwowym przekazie” (CD1. „Mistrzowie”, CD2. „Uczniowie”).
Małgorzata Dziurowicz-Kaszuba od wielu lat organizuje festiwale i przeglądy folklorystyczne, przeglądy Kół Gospodyń Wiejskich oraz „Spotkania Folklorystyczne Polski Centralnej”, w bieżącym roku zorganizowane po raz piąty, pt. „Od kujawiaka do oberka”. Jej zasługą był udział artystów ludowych z Sieradzkiego w koncertach w Filharmonii Narodowej (z cyklu „Pieśni Ziemi Ojczystej” Zespół Obrzędowy z Chojnego i Kapela z Wartkowic, 1992, Zespół Ostrowiccy, 1994), w Stowarzyszeniu „Dom Tańca” (Kapela z Lututowa, 1996), w Kościele św. Krzyża w Warszawie (A. Majda, B. Bednarek i grupa śpiewaków pogrzebowych z Baszkowa, 1997). O skuteczności działań popularyzatorskich i animatorskich M. Dziurowicz świadczą laury zdobywane przez artystów z regionu sieradzkiego w ogólnopolskich konkursach i festiwalach w Kazimierzu, Rzeszowie, Tarnobrzegu.
Znaczącą formą promocji i popularyzacji sieradzkiej kultury ludowej są wydawnictwa, opracowania, wykłady i prelekcje, artykuły w pismach specjalistycznych, w prasie regionalnej i katalogi wystaw autorstwa Małgorzaty Dziurowicz-Kaszuby (bibliografia obejmuje 127 publikacji).
Za dotychczasową działalność została nagrodzona Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1989), Dyplomem Sejmowej Komisji Kultury (2001), Nagrodą Starosty Sieradzkiego, Regionalnego Ośrodka Kultury w Sieradzu (1998, 2003).

/red.K.M./