Powiększ
Zoom photo

Władysław Obrochta

Year:
1978

Category:
Category I. Plastic arts, ornamentation, handicraft and folk crafts, music and dance folklore

Field of activity:
Music

Region:
Małopolskie, Podhale, Zakopane

Władysław Obrochta uodził się 7 XI 1914 r. w Zakopanem w rodzie góralskim od pokoleń znanym z muzykowania. Jego dziadkiem był sławny Bartek Obrochta przygrywający Karolowi Szymanowskiemu, ojcem - równie znany skrzypek, Jan Obrochta. Dom rodzinny Obrochtów rozbrzmiewał muzyką, śpiewem, tańcem. Był odwiedzany przez Szymanowskiego, Zborowskiego, Stryjeńskich, Mienczykowskich i wielu innych ludzi kultury, nauki i sztuki. Ten utrzymujący się w domu rodzinnym klimat tradycyjnej kultury góralskiej wywarł duży wpływ na przyszłe zainteresowania młodego Władysława. Został, jak ojciec i dziad - muzykiem. Gry na skrzypcach zaczął uczyć się już w 7 roku życia i dość wcześnie, bo już jako 12-14-letni chłopak towarzyszył ojcu i braciom w kapeli rodzinnej.

Największe sukcesy przyszły jednak w późniejszych latach, kiedy nastała „moda” na konkursy, festiwale i przeglądy folklorystyczne. W 1952 r. z okazji 15. rocznicy śmierci K. Szymanowskiego zorganizowano w Zakopanem I Konkurs Muzyk Góralskich. Muzyka Obrochtów w klasycznym składzie: Władysław - prym, Jan (ojciec Władysława) - sekund I, Stanisław (brat) - sekund II i Stanisław Gąsienica - bas, zdobyła I nagrodę. Trzy lata później, w 60. rocznicę śmierci Sabały na II Konkursie Muzyk Góralskich Obrochtowie (bez ojca, który zmarł) uzyskali ponownie I nagrodę. W 1973 r. W. Obrochta wystąpił jako solista na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym zdobywając II miejsce, a rok później na tymże festiwalu otrzymał dyplom za popularyzację muzyki góralskiej.

W czasie „Jesieni Tatrzańskiej” w 1976 r. w przeglądzie kapel na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym Ziem Górskich W. Obrochta uzyskuje I nagrodę, takąż samą w 1977 r. w przeglądzie „Muzyk góralskich” zorganizowanym przez Muzeum Tatrzańskie z okazji otwarcia wystawy podhalańskich instrumentów muzycznych.

Poza wymienionymi, najważniejszymi festiwalami i konkursami, W. Obrochta występował często we własnym środowisku na Podhalu, na posiadach góralskich i w wieczornicach organizowanych z okazji różnych uroczystości i rocznic państwowych i środowiskowych.

Reprezentując w grze najbardziej tradycyjne formy muzyki góralskiej W. Obrochta często uczestniczył w nagraniach radiowo-telewizyjnych i dla potrzeb naukowych. W. Obrochta, na Podhalu działał nie tylko jako muzyk. Od 1944 r. prawie do lat sześćdziesiątych był ratownikiem w zakopiańskim GOPR. W 1955 r. otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

Władysław Obrochta zmarł w 1993 roku.

 

Marian Pokropek