Powiększ
Zoom photo

Zespół Ludowy z Godziszowa

Year:
2009

Category:
Category IV. Folk groups

Field of activity:
Music

Region:
Lubelskie, powiat janowski, Godziszów Trzeci

Zespół Ludowy z Godziszowa (w powiecie Janów, woj. lubelskie) powstał w 1971 r. Inicjatorką jego utworzenia była Stefania Brodowska. Początkowo działał przy świetlicy wiejskiej w Godziszowie. Przez wiele następnych lat związany był organizacyjnie z miejscowym Domem Kultury. Kierownictwo artystyczne sprawował wówczas dyrektor tej instytucji, Stanisław Powrózek. Od 1999 r. kierownikiem Zespołu Ludowego  jest organista parafii w Godziszowie, Mirosław Maksim. Zespół działa pod patronatem Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie.

 

W kilkudziesięcioletnim okresie działalności częstym zmianom ulegał skład zespołu oraz jego nazwy („Zespół Obrzędowy z Godziszowa”, „Zespołu Śpiewaczy”, „Godziszowianki”, „grupa Kolędnicza z Godziszowa”). Obecnie liczy dwadzieścia osób, spośród których wyodrębnione są dwie grupy śpiewacze żeńska (Krystyna Myszak, Maria Wieleba, Danuta Powrózek, Jadwiga Kolasa, Maria Wieleba, Grażyna Krzosek, Iwona Sosnówka, Maria mazur, Tadeusza Gzik, Wiesława Bzdyrag) i  męska (Stanisław Breś, Stanisław Sosnówka, Stanisław Król, Eugeniusz Mazur, Jan Krół, Jarosław Zegan, Jakub Jędzura, Mariusz Powrózek, Jan Brodowski, Tadeusz Jędzura).

 

Repertuar zespołu tworzyli jego członkowie, wykorzystując najczęściej ustny przekaz tradycyjnych pieśni i melodii znanych najstarszym mieszkańcom Godziszowa i okolic. Zespół wykonuje archaiczne pieśni i obrzędy ludowe regionu Janowskiego. Najczęstszym miejscem prezentacji osiągnięć artystycznych i umiejętności wykonawczych zespołu są uroczystości w środowisku lokalnym Godziszowa, w którym zespół jest szczególnie ceniony za twórcze kontynuowanie i popularyzację miejscowego folkloru.

 

Od początku działalności zespół brał udział w prezentacjach folkloru i teatru ludowego, w imprezach o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Otrzymał wiele wyróżnień i nagród w prestiżowych konkursach sztuki ludowej, do najważniejszych należą: I Nagroda w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, 1980 i 2005 r.; Nagroda Wojewódzkiego Domu Kultury w Tarnobrzegu dla Grupy Kolędniczej z GodziszowaPrzeglądzie Zespołów Kolędniczych, Kolęd i Pastorałek, w Batorzu, 1995 r.; Wyróżnienie zespołu za widowisko „Kręcenie lecarzy” w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wiejskich, Tarnobrzeg, 1997 r.; Wyróżnienie Zespołu Obrzędowego z Godziszowa za widowisko „Piórnia”, w Wojewódzkim Przeglądzie Teatrów Wiejskich, Tarnobrzeg, 1998 r.; Wyróżnienie Zespołu Śpiewaczego Godziszów w Powiatowym Przeglądzie Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek, Modliborzyce, 1999 r.; Nagroda Specjalna im. Stefanii Gadzińskiej ufundowana przez Janowski Ośrodek Kultury dla zespołu „Godziszowianki”za prezentację przyśpiewek ludowych na XXXII Festiwalu Folkloru w Janowie Lubelskim,  2007 r.; II nagroda dla Zespołu Śpiewaczego „Godziszowianki” w X Międzypowiatowym Przeglądzie tradycyjnych Kolęd i Pastorałek, Modliborzyce, 2008 r.

 

Za działalność na rzecz zachowania, kontynuacji i upowszechnienia wartości dziedzictwa ludowego Zespół Ludowy z Godziszowa otrzymał wiele dyplomów, listów gratulacyjnych i wyrazów podziękowania od instytucji lokalnych, organizatorów projektów folklorystycznych, przeglądów, konkursów, festiwali, od instytucji edukacji i kultury.

/red. K.M./