Zespół Obrzędowy z Chojnego

Year:
1995

Category:
Category IV. Folk groups

Field of activity:
Music

Region:
Łódzkie, powiat sieradzki, Chojne

Zespół powstał w 1983 r. przy Kole Gospodyń Wiejskich we wsi Chojne, wyróżniającej się kultywowaniem regionalnej sztuki ludowej i tradycyjnego folkloru. Mieszka tu liczna grupa twórców ludowych: tkaczek, wycinankarek, hafciarek, pisankarek oraz śpiewaczek i tancerzy. We wsi do dziś żywe są jeszcze obrzędy i zwyczaje doroczne szczególnie bożonarodzeniowe, zapustne, wielkanocne, świętojańskie i dożynkowe. W życiu kulturalnym wsi uczestniczą właściwie wszyscy mieszkańcy, starsze pokolenie przekazuje swoje umiejętności w obrębie własnych rodzin - dzieciom i wnukom. Świadczy też o tym wiek członków Zespołu, od 17 do 70 lat. Ten wyjątkowy klimat w pracy społeczno-kulturalnej wsi zaowocował powstaniem Zespołu Obrzędowego mającego wszelkie cechy regionalnego zespołu pieśni i tańca. Zespołem kieruje jedna z mieszkanek wsi - Janina Świniarska. Źródłem poszukiwań repertuarowych są tradycje regionu: pieśni, melodie, tańce, obrzędy i zwyczaje. Opracowano kilka widowisk obrzędowych: „Wesele”, ,,Pirzocha” (darcie pierza), ,,Dyngus”, „Majówka”, ,,Przebierańcy ostatkowi”, „Wieczór zimowy”.

Godnym podkreślenia jest to, że członkowie zespołu sami dbają o zachowaniu tradycyjnego, bogatego stroju chojeńskiego, sami też wykonują rekwizyty obrzędowe i opracowują scenografię do widowisk obrzędowych. Niemal wszystkie przedstawienia zostały nagrane techniką video w warunkach naturalnych, tzn. w krajobrazie wsi i we wnętrzach domów. Nagrań tych dokonuje Wojewódzki Dom Kultury w Sieradzu tworząc z nich materiał dokumentacyjny i edukacyjny. Zespół przyczynił się w ogromnym stopniu do ocalenia zwyczajów, pieśni i tańców, do ożywienia sztuki ludowej i artystycznego rzemiosła na swym terenie, potrafił zachęcić młodsze pokolenia do kultywowania własnej, regionalnej kultury.

Zespół Obrzędowy z Chojnego szybko też dał się poznać poza własnym regionem. Już w rok po jego założeniu, dysponując kilkoma doskonałymi parami tanecznymi wystąpił na Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie i zdobył I nagrodę ,,Taneczny Krąg”. W imprezie tej występował jeszcze trzykrotnie w 1989, 1991, 1994 r. zdobywając zawsze najwyższe laury, w tym nagrodę specjalną za najlepszą prezentację obrzędowych tańców weselnych. Z programem weselnym zespół wystąpił na Słowacji w 1986 r. podczas Międzynarodowego Festiwalu Wesel Słowiańskich. Ponadto uczestniczył w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym (1990), kilkakrotnie w regionalnych i międzywojewódzkich konfrontacjach, przeglądach i sejmikach teatrów wiejskich (Łódź, Sieradz, Tarnogród, Włoszczakowice). Występował w Galerii Władysława Hasiora w Zakopanem, podczas przeglądu teatralnego ,,Obrzeża” (1994) prezentując widowisko weselne, a także w Filharmonii Narodowej w Warszawie w koncercie dla młodzieży „Pieśń oj czystej ziemi” (1992). W Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Brzeziu w 1994 r. zdobył II nagrodę.

Zespół Obrzędowy z Chojnic sięgnął również do repertuaru współczesnego i wystąpił w X Ogólnopolskim Przeglądzie Kabaretów Wiejskich w Sieradzu w 1993 r. zdobywając III miejsce.

Niezależnie od uczestniczenia w różnych ogólnopolskich festiwalach, konkursach i imprezach folklorystycznych, zespół daje liczne występy dla własnego środowiska. Wykazuje się dużą aktywnością podczas tzw. konfrontacji dorobku artystycznego gmin woj. łódzkiego i podczas imprez w ramach programu „Małe Ojczyzny”.

Zespół Obrzędowy z Chojnego zdobył wiele nagród, medali, dyplomów, wyróżnień. W jego dorobku są też nagrody specjalne - Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury.

 

Agnieszka Pokropek