Andrzej Krzeptowski Bohac

Year:
2008

Category:
Category VI. Honorable mention to institutions and nongovernmental organizations deserved in the field of safeguarding and popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Ameryka Północna. Podhale

Andrzej Krzeptowski Bohac, urodził się w 1953 roku w Zakopanem. Jest utalentowanym muzykiem, multiinstrumentalistą, wirtuozem gry na instrumentach pasterskich i znawcą instrumentarium muzyk podhalańskich. Jest także uznanym tancerzem, przez wiele lat związany był z Zespołem Pieśni i Tańca „Maśniaki”, z którym występował na renomowanych scenach teatralnych i koncertowych w Polsce i w Europie.
Szczególnie cenioną dziedziną działalności Andrzeja Krzeptowskiego Bohaca jest upowszechnianie i popularyzacja kultury podhalańskiej, troska o jej zachowanie i międzypokoleniowy przekaz regionalnej tradycji, zarówno w kręgu kultury góralskiej w Polsce, jak i w środowiskach podhalańskiej Polonii w Ameryce Północnej. Od ponad 30 lat pracuje z młodzieżą, z czego ostatnią dekadę w Stanach Zjednoczonych. W roku 1969 założył zespół „Młodzi Mistrzowie Sztuki Podhalańskiej”. Opracował jego repertuar sceniczny – czterdzieści przedstawień, widowisk muzycznych prezentowanych w Polsce oraz w Ameryce Północnej (występy głównie w chicagowskich kościołach, na uniwersytetach, podczas uroczystości polonijnych).
Swoją twórczość artystyczną wielokrotnie prezentował podczas festiwali i koncertów w kraju i zagranicą, m.in. uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, w przeglądach kultury góralskiej w Bukowinie Tatrzańskiej i Nowym Targu, w festiwalach folklorystycznych w Finlandii, na Węgrzech i Słowacji.
Dokumentacja działalności Andrzeja Krzeptowskiego Bohaca znajduje się w zbiorach Polskiego Radia, Związku Podhalan w Chicago, a także w filmotece narodowej (w zakresie jego konsultacji merytorycznych i udziału aktorskiego w filmach „Ród Gąsieniców” z 1979 roku i „Harnasie” z 1987 roku).
Andrzej Krzeptowski Bohac jest laureatem Nagrody Wojewody Nowosądeckiego za popularyzowanie kultury polskiej w USA.

Katarzyna Markiewicz