Powiększ
Zoom photo

Franciszek Dorobek

Year:
1979

Category:
Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Mazowieckie, Płock

Urodził się w 1922 r. w Radziwiu (obecnie lewobrzeżna dzielnica Płocka). Z miastem tym związane było całe jego życie, oprócz kilkuletnich studiów ekonomicznych odbytych w Krakowie, po skończeniu których w 1950 r. rozpoczął pracę zawodową jako nauczyciel, później dyrektor szkoły zawodowej. W latach 1961-1969 był zastępcą przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Płocku. W latach 1969-1978 był dyrektorem Płockiej Drukami Akcydensowej, zaś od 1976 r. do śmierci dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury. Fakt, ze od 1946 r. był członkiem Towarzystwa Naukowego Płockiego, a od 1968 r. jego Sekretarzem Generalnym i przewodniczącym Komisji Wydawniczej dowodzi, że praca zawodowa nie wyczerpywała jego potrzeby działania. Interesował się historią swego regionu (wydał w 1980 r. „Płock i ziemia płocka w 1945 r.”), był inicjatorem wielu ważnych działań kulturalnych. Szczególne zasługi położył w stworzeniu Ogólnopolskiego Festiwalu Folkloru i Sztuki Ludowej, który w latach 1969-1981 był prestiżową prezentacją aktualnego stanu zespołów folklorystycznych oraz współczesnych kontynuatorów tradycji ludowej plastyki i rękodzieła. W Polsce w 1978 r. przewodniczył powołanemu przez Ministerstwo Kultury i Sztuki Zespołowi Opieki nad Folklorem i Sztuką Ludową. Pod jego kierunkiem Zespół opracował program mecenatu nad sztuką ludową i folklorem. Przywiązując wielką wagę do wszelkich działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturalnego oraz utrwalających właściwe miejsce ludowych tradycji artystycznych w kulturze współczesnego społeczeństwa, Franciszek Dorobek na każdym z zajmowanych stanowisk inicjował i wspierał realizację publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących etnografii. Wydał unikalne pieśni orylskie, a także śpiewnik z regionu gąbińskiego. W okresie jego dyrekcji drukarnia płocka, wyposażona jedynie w sprzęt do wykonywania druków akcydensowych, wydała dziesięć tomów etnograficznych prac naukowych oraz kilkanaście katalogów wystaw. Śmierć przerwała życie Franciszka Dorobka w czasie pracy. Poniósł konsekwencje swego wielkiego zaangażowania emocjonalnego, aktywności, nie liczenia się z własnym zdrowiem, przedkładania ponad wszystko służby dla rodzinnego miasta i szeroko pojętej kultury. Pozostanie dla wszystkich przykładem patriotycznej postawy wobec Małej i Wielkiej Ojczyzny.

Otrzymał odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, odznakę Zasłużonego Działacza Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki, Złotą odznakę Za Zasługi dla Województwa Warszawskiego, Nagrodę im. Ludwika Krzywickiego za całokształt Pracy Naukowej i Publicystycznej.

Franiszek Dorobek zmarł w 1981 roku w Płocku.

 

Aleksander Błachowski