Powiększ
Zoom photo

Zespół Regionalny z Bukówca Górnego

Year:
1979

Category:
Category IV. Folk groups

Field of activity:
Music

Region:
Wielkopolskie, powiat leszczyński, Bukówiec Górny

Zespół założony w latach 60. z inicjatywy grona starszych mieszkańców wsi skupionych w miejscowych organizacjach i stowarzyszeniach, głównie w Kole Gospodyń Wiejskich, przy pomocy Urzędów: Gminnego i Powiatowego. Kierownikiem zespołu została Anna Markiewiczowa. Przy organizowaniu zespołu pomagały m.in. Helena Białas, Stanisława Świętkowiak, Cecylia Józefczak. Zespół liczył w 1970 r. około 20-30 osób, w wieku od 18 do 60 lat, ale w jego działalność zaangażowani byli niemal wszyscy mieszkańcy wsi. Bukowiec Górny w regionie wyróżniał się tym, że od dawna istniały na jego terenie liczne organizacje i stowarzyszenia społeczno-polityczne i kulturalne. W okresie międzywojennym były to: Kółka Muzyczne i Śpiewacze, Kółko Rolnicze, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Orkiestra Dęta, Klub Powstańców Wielkopolskich i in., część z nich o tradycjach jeszcze wcześniejszych, sprzed I wojny światowej. Wszystkie te organizacje i stowarzyszenia pracowały społecznie urządzając przedstawienia teatralne, zabawy, koncerty itp. W programach wykorzystywano miejscowy folklor. Świadectwem tego jest zachowany do dziś gruby brulion zawierający opisy życia i obyczajów wsi oraz teksty pieśni, przyśpiewek, przysłów, legend. Zapiski te były dziełem rodziny Lórychów. Zespół Regionalny w swojej pracy nawiązał do starych tradycji włączając do repertuaru wszystko, co we wsi zachowało się ze starych obrzędów, pieśni, melodii, tańców. Przygotowano kilka widowisk obrzędowych, z których najokazalszym było „Wesele Bukowieckie”. Zostało ono sfilmowane. „Wesele Bukowieckie” zespół prezentował wielokrotnie zarówno we własnym regionie, jak również na różnych pokazach, konkursach i festiwalach folklorystycznych, m.in. w Poznaniu, Lesznie, Płocku, Kielcach zdobywając nagrody i wyróżnienia. Członkowie zespołu folklorystycznego byli inicjatorami powstania we wsi Muzeum Regionalnego, którego opiekunką została kierowniczka zespołu Anna Markiewicz. W Muzeum Regionalnym gromadzono nie tylko eksponaty obrazujące tradycyjną kulturę wsi, ale również współczesną sztukę ludową i plastykę obrzędową wykorzystywaną przez zespół podczas występów. Tu też gromadzono pamiątki i dokumentację działalności zespołu. Z zespołem i muzeum współpracuje także świetlica, przy której działa dziecięca i młodzieżowa kapela.

 

Agnieszka Pokropek

 

http://www.bukowiec-gorny.pl/zespoly-artystyczne/55-zespo-regionalny-im-aanny-markiewicz