Powiększ
Zoom photo

Henri Balla

Year:
1981

Category:
Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Francja

Urodził się we Francji. Był synem polskich emigrantów. Pracował jako górnik w kopalni. Tam ujawniła się jego pasja społecznikowska i talent działacza. Działał aktywnie w Towarzystwie Przyjaźni Francusko-Polskiej. Współpracował z wieloma polskimi organizacjami. Przyjeżdżał do Polski, starał się odnajdywać polskie zespoły folklorystyczne, które następnie promował w górniczych miastach i miasteczkach północnej Francji. Wkrótce Balla założył pokrewne Towarzystwo, ukierunkowane na działalność „kulturalną i sportową”. Został sekretarzem Towarzystwa Przyjaźni. Wykorzystując swoje wpływy przyjaźnie i szacunek jakim się cieszył organizował polskim zespołom amatorskim występy na terenie północnej Francji. Zapewniał występującym noclegi, wyżywienie oraz wycieczki krajoznawcze. Organizował także „mini cepeliady” – kiermasze polskich wyrobów ludowych. Po przejściu na emeryturę doprowadziła do współpracy między miastami Charly, gdzie mieszkał a Oleckiem w Polsce.

/red.A.Z.-W./