Powiększ
Zoom photo

Piotr Gan

Year:
1981

Category:
Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Świętokrzyskie, Kielce

Urodził się 7 stycznia 1914 r. w Kamieńcu Podolskim, w rodzinie sędziego grodzkiego. Przed wojną studiował w Konserwatorium w Wilnie, po wojnie zrezygnował z kariery muzycznej i już w 1945 r. rozpoczął pracę w referacie kultury i sztuki starostwa starachowickiego. Od początku swojej pracy w administracji powiatowej, a następnie wojewódzkiej w Kielcach do 1956 r. był nie tyle urzędnikiem, ale działaczem, twórczo zaangażowanym w poznawanie, prezentację i spełnianie mecenatu nad tradycyjną kulturą artystyczną ówczesnego województwa kieleckiego. Z wielką energią i znawstwem organizował konkursy i wystawy sztuki i rękodzieła ludowego w wielu regionach (opoczyński, kielecko-świętokrzyski, kozienicko-radomski). Dzięki penetracjom terenowym i konkursom został poznany stan zachowania tradycyjnego rzemiosła (np. garncarstwa, kowalstwa), tkactwa, haftu, wycinankarstwa, wytwórczości pająków i kwiatów sztucznych. Od 1960 r. współpracował z Redakcją Muzyczną Rozgłośni Polskiego Radia w Kielcach, gdzie także przygotowywał audycje dla rozgłośni centralnej w Warszawie. Wiele z nich nadawano w ramach następujących cykli: „Wieś tańczy i śpiewa”, ,,Muzykanckie rody”, „Z malowanej skrzyni”. Tym wszystkim zajmował się z zamiłowania, a nie z obowiązku.

Piotr Gan przyczynił się do powstania nagrań około trzech tysięcy utworów w wykonaniu ponad dwustu kapel na obszarze położonym między Pilicą i Wisłą oraz ćwierć tysiąca audycji o obrzędach i zwyczajach ludowych. Materiały te stanowią unikalną dokumentację folkloru przechowywaną w kieleckiej rozgłośni. Lata badań i obserwacji etnograficznych sprawiły, że stał się wybitnym znawcą folkloru muzycznego wspomnianych wyżej regionów. Z jego wiedzy korzystało Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu w okresie gromadzenia zbiorów i tworzenia ekspozycji. Przez cały okres pracy zawodowej i społecznej publikował artykuły popularyzujące sztukę ludową i folklor regionów, którym był wiemy aż do śmierci.

Piotr Gan zmarł 6 kwietnia 1983 r. Jego grób znajduje się na kieleckim cmentarzu prawosławnym.

Pod adresem www.piotrgan.pl Muzeum Wsi Kieleckiej uruchomiło w 2014 r. portal poświęcony wybitnemu badaczowi muzyki ludowej Kielecczyzny. 

 

Aleksander Błachowski