Jan Mincewicz

Year:
1988

Category:
Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Litwa

Gabriel Jan Mincewicz urodził się w 1938 roku w Sużanach na Wileńszczyźnie. Studiował w wileńskim konserwatorium muzycznym w latach 1957-1962, a także, w latach 1962-1968, w Akademii Muzycznej w Wilnie. Uzyskał również dyplom magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w roku 2000, a cztery lata później – tytuł doktora nauk humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Przez wiele lat jego życie związane było z nauczaniem muzyki – najpierw w wileńskiej szkole muzycznej, a później w szkołach średnich w Niemenczynie i w Nowej Wilejce.

Gabriel Jan Mincewicz zasłużył się jako twórca, kierownik i dyrygent chórów młodzieżowych „Orlęta” i „Jutrzenka” oraz założyciel i kierownik Polskiego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”, który z powodzeniem koncertował w Polsce i wielu innych krajach Europy (m.in. w Anglii, Belgii, Danii, w Niemczech, we Włoszech i we Francji).

Laureat organizował także w latach 70. XX wieku tajne nauczanie religii dla młodzieży w Nowej Wilejce i redagował wydawnictwo pt. „My chcemy Boga".

Znany jest również (od 1989 roku) jako inicjator i organizator Festiwalu Kultury Polskiej Ziemi Wileńskiej „Kwiaty Polskie” w Niemenczynie, który – po przerwie – znów odbył się w 2014 roku. Od 1988 roku niestrudzenie działa w Związku Polaków na Litwie (był prezesem oddziału wileńskiego tej organizacji i prezesem Zarządu Głównego ZPL). Należy również do Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy (od 2005 roku jest członkiem zarządu).

Gabriel Jan Mincewicz zbiera i opracowuje pieśni znane na Wileńszczyźnie. Opublikował książki związane z tym tematem (Pieśni Wileńszczyzny, Nasze pieśni) i sam napisał blisko 30 utworów. Współtworzył również podręczniki wychowania muzycznego i muzyki dla uczniów szkół polskich na Litwie.

Prowadzi również ożywioną działalność społeczną i polityczną – była radnym samorządu w rejonie wileńskim, zastępcą mera, a także posłem na Sejm RL w latach 1992-2004. 

Uhonorowano go wieloma odznaczeniami i nagrodami, m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP, Złotym Pucharem Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, nagrodą im. Brata Alberta, tytułem Zasłużony dla Kultury Polskiej, a także tytułem „Polaka Roku 1998 na Litwie” przyznawanym przez czytelników „Kuriera Wileńskiego”.

 

 

Opracowała Justyna Dąbrowska

Źródła: portale internetowe www.snpl.lt oraz www.wilnoteka.lt