Powiększ
Zoom photo

Janina Chmiel

Year:
1998

Category:
Category I. Plastic arts, ornamentation, handicraft and folk crafts, music and dance folklore

Field of activity:
Music

Region:
Lubelskie, powiat janowski, Wólka Ratajska

Janina Chmiel urodziła się w 1937 roku w Wólce Ratajskiej i tam mieszka. Pochodzi z bardzo muzykalnej rodziny, jej ojciec grał na skrzypcach. To właśnie z nim i z braćmi chodziła na wiejskie wesela, zabawy, na „piórzaczki” i „obiraczki”.

Artystka kultywuje miejscowe zwyczaje, śpiewa pieśni zapamiętane z domu rodzinnego, wykonywane przez babkę i matkę pieśni obrzędowe, weselne, pogrzebowe, ballady, sieroce kołysanki, kolędy i pastorałki ludowe. Wykonuje dawne tańce, takie jak „polka kulawa”, „trzęsionka”, „oberek siarczysty”. Jest również doskonałą gawędziarką.

Talent Janiny Chmiel objawił się w 1990 roku, kiedy wspólnie z mężem zatańczyła i zaśpiewała w Janowskim Domu Kultury. Na Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie małżonkowie zdobyli trzykrotnie I miejsce za wykonanie polki „trzęsionki” i „kulawej” oraz oberków janowskich (w latach 1990, 1994 i 1996).

Janina Chmiel jest również laureatką licznych nagród indywidualnych. Otrzymała II nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą w 1991 roku. W 1994 roku zdobyła z kolei I nagrodę w Baranowie Sandomierskim w konkursie „Ocalić Korzenie Ojców” za wykonanie kołysanek i pieśni sierocych. Wyróżniono ją również I nagrodą w Maciejowicach i Opatowie za wykonanie kolęd i pastorałek ludowych (w latach 1993 i 1994). W 1994 roku występowała jako solistka w Filharmonii Warszawskiej w Koncercie „Kaszubskie nuty i janowskie granie”. Za wykonanie pięknej kolędy „Najświętsza Panienka” uhonorowano ją I nagrodą podczas I Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Kolędniczych, Kolęd i Pastorałek w 1995 roku. W tym samym roku na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą otrzymała nagrodę w kategorii „Duży – Mały” za występ z grupą dziecięcą, a w 1997 roku wywalczyła nagrodę na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Kolędniczych, Kolęd i Pastorałek w Batorze za wykonanie kolęd i pastorałek.

Janina Chmiel jest wybitną i znaną twórczynią, wysoko cenioną za współpracę z Janowskim Domem Kultury i Zespołem Obrzędowym „Janowiacy”.

 

Barbara Zagórna -Tęzycka

 

http://www.muzykaroztocza.pl/muzyk/14/name/Janina+Chmiel.html