Zespół Śpiewaczy „Tkaczki”z Wyryk Woli

Year:
1998

Category:
Category IV. Folk groups

Field of activity:
Music

Region:
Lubelskie, powiat włodawski, Wyryki Wola

Zespół został założony w 1962 r. przy Kole Gospodyń Wiejskich. Członkiniami Zespołu „Tkaczki” były znanymi twórczyniami ludowymi, które swoje prace z dziedziny rękodzieła ludowego i plastyki obrzędowej eksponowały na indywidualnych i zbiorowych wystawach. Zespół prezentował autentyczny folklor nadbużański. Uczestniczył w różnych imprezach organizowanych na terenie województwa, zdobywał liczne nagrody. Śpiewaczki z Wyryk występowały w autentycznych strojach. Miały w repertuarze pieśni, wywodzące się z najstarszych lokalnych tradycji (np.: niespotykane w innych regionach „swańki”, śpiewane na wiosnę, po „przełamaniu postu” aż do Wielkanocy, opowiadające o miłosnych tęsknotach dziewcząt, o nadchodzącej wiośnie i o tym wszystkim co było ważne w życiu społeczności wiejskiej).
Ważną dziedziną działalności Zespołu Śpiewaczego były widowiska obrzędowe, które prezentowały dawne zwyczaje, zajęcia gospodarcze i rękodzielnicze, wierzenia. Widowiska wystawiano m.in. podczas Międzywojewódzkich Sejmików Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie.
Zespół Śpiewaczy „Tkaczki” dwa razy występował na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, gdzie dwukrotnie otrzymał „Złotą Basztę” (w 1989 r. i 1996 r.).
Zespół udokumentował swój dorobek artystyczny w nagraniach ośrodków radiowych w Lublinie i Warszawie.

B. Zagórna-Tężycka