Stefan Deptuszewski

Year:
1994

Category:
Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Mazowieckie, Grodzisk Mazowiecki

Urodził się w 1912 r. w Grodzisku Mazowieckim. W 1947 r. rozpoczął pracę w Instytucie Badania Sztuki Ludowej założonym przez dr. Józefa Grabowskiego, a po jego likwidacji w 1949 r. przeszedł do Państwowego Instytutu Sztuki (obecnie Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk), gdzie zajmował się fotografią. Wykonał ponad 30 tysięcy fotografii dokumentujących kulturę ludową oraz ludowych artystów. Większość negatywów znajduje się w archiwum Instytutu Sztuki i są one dostępne dla badaczy i autorów publikacji o tradycyjnej sztuce ludowej. To unikalny zbiór doskonałych pod każdym względem fotografii.

Stefan Deptuszewski fotografował z ogromnym poświęceniem nie licząc prywatnego czasu, nie zważając na trudy terenowych wypraw. Aleksander Jackowski w opinii o Stefanie Deptuszewskim i Janie Świderskim pisał: „To co ci dwaj ludzie robili przekraczało wszelkie granice służbowego wykonywania obowiązków”.

Do dziś żadna poważniejsza publikacja na temat sztuki i rękodzieła ludowego nie może obejść się bez korzystania z fotografii tych autorów. Stefan Deptuszewski był nie tylko fotografem, ale pasjonatem kultury ludowej, dokumentował jej przejawy z pasją badacza i kolekcjonera. Tworzył więc dokumentację nie tylko „etatowo”, ale także ,,prywatnie”. Większość jego fotografii ma dzisiaj ogromną wartość historyczną.

Stefan Deptuszewski zmarł w 1988 roku.

 

Aleksander Błachowski