Powiększ
Zoom photo

Teresa Pryzmont

Year:
1994

Category:
Category I. Plastic arts, ornamentation, handicraft and folk crafts, music and dance folklore

Field of activity:
Art

Region:
Podlaskie, powiat sokólski, Janów

Urodziła się 13 IV 1940 r. we wsi Kuplisk, po zamążpójściu zamieszkała w sąsiedniej wsi Wasilówce k/Janowa (d. pow. Sokółka). Prowadziła kilkuhektarowe wzorowe gospodarstwo rolne wyspecjalizowane w hodowli krów mlecznych.

T. Pryzmont umiejętności tkackie wyniosła z dzieciństwa, z domu rodzimego, z czasem samodzielnie doskonaliła techniki tkackie i indywidualnie opracowywała nowe wzornictwo. To zadecydowało, że jej tkaniny wkrótce wyróżniały się swoistą kolorystyką i ornamentyką odbiegającą od powszechnie przyjętych kompozycji tkanin dwuosnowowych ośrodka janowsko-sokólskiego inspirowanych przez Muzea i Cepelię. W 1979 r. mając 39 lat po raz pierwszy wzięła udział w Międzywojewódzkim Konkursie na tkaninę podwójną zorganizowanym przez Białostockie Towarzystwo Kultury. Otrzymała III nagrodę. Już wówczas tkaniny T. Pryzmont zwróciły na siebie uwagę doskonałością techniczną i artystyczną. Tkaczka wstąpiła do STL i brała czynny udział w pracach tego Stowarzyszenia. Uczestniczyła w Targach Sztuki Ludowej w Kazimierzu Dolnym organizowanych przez STL z okazji Festiwali Kapel i Śpiewaków Ludowych. Wyjeżdżała także na Targi Sztuki Ludowej do Krakowa (1982 r.). Uczestniczyła w Węgorzewskich Jarmarkach Folklorystycznych w 1990 i 1991 r. W następnym Międzywojewódzkim Konkursie na sejpak i tkaninę dwuosnowową w Muzeum Okręgowym w Białymstoku zdobywa II nagrodę. Kolejne lata przynoszą dalsze sukcesy. Pierwsze nagrody T. Pryzmont zdobywa w następujących konkursach: „Ziemia bliska sercu” (Toruń 1988), „Dzieło Oskara Kolberga w sztuce ludowej” (Radom 1989), „Codzienność przędzą malowana” (Janów 1993) ,,Barwny świat tkaniny podwójnej” (Janów 1994). Tkaniny T. Pryzmont były także nagradzane (II, III nagrody oraz wyróżnienia) w kilku innych konkursach i przeglądach sztuki ludowej w Białymstoku w 1984, 1986 i 1989 r., w Lublinie w 1984 (Konkurs: Polska - nasz dom), 1988 r. (Konkurs „Moja mała Ojczyzna”), 1993 r. (Konkurs na współczesną sztukę ludową z okazji 25-lecia STL-u), w Warszawie: 1985 (Ogólnopolska wystawa ,,To było w maju”) 1986 r., w Radomiu w 1984 r. (Konkurs ,,Zycie i twórczość Jana Kochanowskiego”). T. Pryzmont posiada kilka innych odznaczeń przyznawanych za całokształt działalności twórczej i społecznej: z 1984 r. dyplom z Białegostoku za kultywowanie i rozwijanie rękodzieła, z 1986 r. srebrną odznakę ,,Zasłużony Białostocczyźnie”, z 1989 r. odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” i „Srebrny Krzyż Zasługi”.

T. Pryzmont wyróżnia się także jako działaczka społeczna. W nowych władzach STL (od 1993 r.) pełniła funkcję członka Zarządu Głównego, wcześniej brała czynny udział w pracach Oddziału Białostockiego STL, m.in. przekazując kilka własnych tkanin do wyposażenia pomieszczeń Stowarzyszenia. Jej prace posiadają Muzea w Białymstoku, Warszawie, Toruniu, Węgorzewie. Swe umiejętności tkackie przekazuje dzieciom, z których i syn Wojciech wykazuje dużo zainteresowania tkactwem dwuosnowowym.

/red.A.Z.-W./Krzysztof Braun/

 

http://www.regiony.kulturaludowa.pl/tworca-ludowy/90-Pryzmont-Teresa.html