Powiększ
Zoom photo

Zespół Pieśni i Tańca „Syrena” z Brunssum (Holandia)

Year:
1975

Category:
Category IV. Folk groups

Field of activity:
Music

Region:
Holandia, Brunssum

Zespół „Syrena” powstał w Brunssum, w południowej części Limburgii, w 1957 roku. Trzon grupy stanowili członkowie Polonii mieszkającej w tym górniczym regionie. Jej założycielem, a jednocześnie pierwszym choreografem, kierownikiem artystycznym i muzykiem był niestrudzony działacz polonijny Marian Jakubowski. Wśród zasłużonych dla zespołu osób wymienić należy Marca Rodenburga, Bożenę Jakubowską (kierownik artystyczny i choreograf) i Iwonę Cierniak (kierownik, choreograf).

Przy zespole „Syrena” działa również dziecięca grupa „Syrenka”, do której należą dzieci w wieku od 6 do 14 lat oraz kapela, która nadaje wyjątkowy wymiar wszystkim występom. Na repertuar „Syreny” składają się polskie tańce narodowe oraz ludowe, a także piosenki z wielu regionów Polski (m.in. tańce rzeszowskie, żywieckie, suita nowosądecka, krakowiak, kujawiak i polonez). Warto wspomnieć również o tym, że zespół wykonuje tańce i piosenki holenderskie.

Grupa, już od początku istnienia, cieszyła się dużą popularnością i znajdowała uznanie wśród środowisk polonijnych i władz Holandii. Było to możliwe dzięki temu, iż jej występy odznaczały i odznaczają się profesjonalizmem i urozmaiceniem. Na uwagę zasługują też bogate i oryginalne stroje członków grupy pochodzące z 15 regionów Polski (m.in. łowickie, krakowskie i rzeszowskie). Wszyscy instruktorzy i choreografowie „Syreny” zdobywali wiedzę podczas kursów i studiów w Polsce. Również sam zespół korzystał wiele razy z takiej możliwości, aby podnosić swoje kwalifikacje.  

„Syrena” uważana była przez wiele lat za zespół reprezentacyjny holenderskiej Polonii. Można ją także nazwać weteranem polonijnego, folklorystycznego ruchu na świecie. Zespół występował wielokrotnie podczas Światowych Festiwali Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie (do 1996 roku uczestniczył we wszystkich edycjach imprezy). „Syrena” koncertowała także w Krakowie, Zamościu, Warszawie i w wielu innych miastach Polski. Popularyzowała polską kulturę ludową również w Holandii, Belgii, Hiszpanii, we Francji i w Niemczech.

Wysoki poziom artystyczny zespołu potwierdzają nagrody i wyróżnienia, a wśród nich Złota Odznaka Towarzystwa „Polonia”, Medal Zasługi dla Kultury Polskiej oraz odznaka „Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego”.

 

Opracowała Justyna Dąbrowska

Źródła: folder X Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Rzeszów 1996 

 

http://www.dansgroepsyrena.nl/