Powiększ
Zoom photo

Zofia Wojnowa

Year:
1975

Category:
Category I. Plastic arts, ornamentation, handicraft and folk crafts, music and dance folklore

Field of activity:
Lacemaker

Region:
Małopolskie, powiat gorlicki, Bobowa

Urodziła się w 1899 r. w Stróżnej k/Bobowej, zmarła w 1991 r. Od najmłodszych lat zajmowała się koronką klockową, opracowując samodzielnie wzory i wzbogacając je o coraz to nowe motywy. Wraz z innymi koronczarkami zorganizowała zbyt tych wyrobów poprzez punkt skupu w miejscowej spółdzielni ,,Samopomoc Chłopska”. Nawiązała także współpracę z kupcami z terenu całej Polski. W 1950 r. przyczyniła się do powstania Spółdzielni CPLiA ,,Koronka” w Bobowej, pełniąc przez pięć pierwszych lat funkcję prezesa. Następnie pełniła nadzór artystyczny, prowadząc działalność rozwijającą wzornictwo koronek. Była twórczynią wielu znakomitych wzorów serwetek, kompletów nakryć stołowych, koronek do stroju kobiecego itp. Wykształciła ponad 100 koronczarek. Organizowała konkursy i wystawy, które mobilizowały pracujące chałupniczo kobiety w Spółdzielni ,,Koronka” do poszukiwania nowych rozwiązań wzorniczych.

Chcąc upowszechnić bogaty folklor Bobowej i okolic, zainicjowała powstanie Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego ,,Koronka” zrzeszający twórców ludowych i ich rodziny. Zespół, nie tylko odtwarzał dawne zwyczaje i obrzędy, muzykę i tańce Pogórzan, ale również promował tradycyjne rękodzieło tych terenów. Po przejściu na emeryturę Z. Wojna prowadziła nadal działalność na rzecz twórczości ludowej jako członek Rady Spółdzielni, sprawując etnograficzny nadzór i organizując liczne pokazy techniki wykonywania koronki klockowej zarówno w kraju jak i za granicą, głównie podczas festiwali folklorystycznych i targów sztuki ludowej.

Z. Wojna jako znana i ceniona twórczyni ludowa i działaczka kulturalno-społeczna otrzymała wiele nagród, odznaczeń i medali, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, odznaczenia za działalność kulturalną, spółdzielczą, odznaczenie 25-lecia CPLiA, oraz za Pamiętnik twórcy ludowego.

 

Marian Pokropek