Powiększ
Zoom photo

Bronisława Bednarek

Year:
2000

Category:
Category I. Plastic arts, ornamentation, handicraft and folk crafts, music and dance folklore

Field of activity:
Music

Region:
Łódzkie, powiat sieradzki, Mnichów

Bronisława Bednarek urodziła się w 1928 roku we wsi Mnichów, na Ziemi Sieradzkiej. Umiejętności artystyczne i rękodzielnicze wyniosła z rodzinnego domu. Jest bardzo aktywną twórczynią ludową i animatorką życia kulturalnego w swoim środowisku, osobą wszechstronnie uzdolnioną, bardzo pracowitą i sumienną, a także doskonałą tkaczką, wykonawczynią tradycyjnych sieradzkich wełniaków, zapasek, derek lnianych, chodników. Razem z teściową szyła stroje dla asysty kościelnej, wykonywała też korony weselne. Jest jedną z niewielu osób, które potrafią przystroić tradycyjny wózek dyngusowy. Wykonuje również wianki na ścianę oraz bukiety kwiatowe do strojenia przydrożnych krzyży.

Bronisława Bednarek to także uzdolniona twórczyni w dziedzinie folkloru muzyczno-tanecznego – pięknie tańczy i śpiewa. Wielokrotnie uczestniczyła w konkursach i przeglądach folklorystycznych. W Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie otrzymała dwukrotnie I nagrodę (1991, 1995), w Międzywojewódzkim Konkursie Gawędziarzy Ludowych w Głuchowie II nagrodę, zaś podczas Festiwalu Folklorystycznego „Tradycja” 1999 wyróżnienie w kategorii gawędziarzy ludowych. Jest założycielką i kierownikiem zespołu taneczno-obrzędowego, który w 1997 roku zdobył I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie za autentyczne tańce Ziemi Sieradzkiej.

Laureatka odgrywa niezwykle ważną rolę w prezentowaniu i odtwarzaniu dawnych zwyczajów i obrzędów. Dzięki jej wiedzy i zaangażowaniu zrealizowano film etnograficzny przedstawiający tradycyjny proces obróbki lnu. Z jej inicjatywy powstało wiele widowisk obrzędowych, np. „Dziadek z szopką”, „Trzy króle”, „ Czesanie lnu”, „Oj, ta Maryś”.

Bronisława Bednarek wiele czasu poświęca dzieciom i młodzieży. Założyła dziewczęcy zespół śpiewaczy, przekazała młodym wykonawczyniom teksty starych pieśni, dawną manierę wykonawczą oraz umiejętności posługiwania się gwarą. Uczy je haftu i wykonywania wyrobów plastyki obrzędowej. W 1998 roku zespół otrzymał I nagrodę na Ogólnopolskim Festiwalu „Dziecko w folklorze” w Baranowie Sandomierskim. Urządziła też tradycyjną wiejską izbę, w której organizuje spotkania folklorystyczne. Uczestniczy w regionalnym programie edukacyjnym „Krzesiwo” prowadzonym przez Ośrodek Kultury w Sieradzu.

Jej prace z dziedziny plastyki obrzędowej i dekoracyjnej znajdują się w domu kultury w Sieradzu oraz w muzealnych zbiorach etnograficznych. Dokumentacja działalności w zakresie folkloru muzycznego, śpiewu i tańca w archiwach Ośrodka  Kultury w Sieradzu, Rzeszowie i Polskiego Radia.

Oprócz działalności związanej z propagowaniem kultury swojego regionu Bronisława Bednarek uczestniczy w pracy Koła Gospodyń Wiejskich i Kółku Rolniczym.

 

Barbara Zagórna-Tężycka