Powiększ
Zoom photo

prof. Bogusław Linette

Year:
1997

Category:
Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Wielkopolskie, Poznań

Urodził się w 1926 roku, mieszka w Poznaniu. Prowadził liczne muzykologiczne badania terenowe w Wielkopolsce, na Kujawach, Pomorzu, Ziemi Lubuskiej, na Rzeszowszczyźnie, Podhalu, Podkarpaciu, Suwalszczyźnie, Podlasiu i w Lubelskiem, a ostatnio na Litwie Białorusi, Ukrainie Zachodniej i Bukowinie Rumuńskiej. W latach 1987-1997 był redaktorem naczelnym w Redakcji Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga, z którą współpracował szereg lat. Profesor należy do nielicznej grupy osób, które swą pracę naukową umiejętnie łączą z działalnością praktyczną poprzez współpracę z zespołami ludowymi oraz amatorskim ruchem folklorystycznym. Jest orędownikiem zachowania autentycznych wartości folkloru muzycznego i poziomu artystycznego w jego prezentacji, a także zachowania ciągłości przekazu tradycji muzycznych młodszemu pokoleniu. Jest cenionym wykładowcą, konsultantem i jurorem w przeglądach regionalnych, krajowych i międzynarodowych. Był długoletnim członkiem kapituły Nagrody im. Oskara Kolberga, członkiem rad artystycznych festiwali międzynarodowych w Zielonej Górze, Sosnowcu, Kołobrzegu i Nowej Rudzie. Jest członkiem Rady ekspertów ds. folkloru Polskiej sekcji CIOFF, Członkiem Rady Naukowej i Artystycznej STL, członkiem Rady Wojewódzkiej ds. Folkloru w Poznaniu. Był członkiem Komisji ds. Folkloru MKiS oraz Rady Ekspertów Ogólnopolskiej Rady Studenckich Zespołów Pieśni i Tańca. Jest wieloletnim członkiem jury Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n. Wisłą. Był członkiem jury Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Tradycyjnego w Rzeszowie. Jest stałym konsultantem i jurorem wojewódzkiego przeglądu folkloru w Wielkopolsce, a dawnie także w Sieradzu i Jeleniej Górze. Posiada duży dorobek w postaci publikacji naukowo-badawczych poświęconych problematyce etnograficznej i etnomuzykologicznej.

Wypromował 47 magistrów i 3 doktorantów zakresie etnologii i muzykologii, był recenzentem szeregu prac doktorskich i habilitacyjnych w tych dwu dziedzinach nauki. Na szczególne podkreślenie zasługuje opracowanie edycyjne jego autorstwa z rękopisów muzyki oraz wstępy muzykologiczne do następujących tomów Dzieł O. Kolberga: Śląsk (t.42), Tarnowskie-Rzeszowskie (t. 48), Sanockie-Krośnieńskie (t. 49-51), Ruś Karpacka (t. 54-55), Ruś Czerwona (t. 56-57), Łużyce (t. 59/I), Lubelskie (t. 75) i Chełmskie (t. 82).

Odznaczenia: Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski OOP, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Odznaka za Zasługi dla m. Poznania i Województwa Poznańskiego, odznaka Zasłużony Działacz Kultury oraz nagroda Ministra Edukacji Narodowej.

Agata Skrukwa