Zespół Obrzędowy Górali Czadeckich „Jastrowiacy”

Year:
1997

Category:
Category IV. Folk groups

Field of activity:
Music

Region:
Wielkopolskie, powiat złotowski, Jastrowie

Ośmioosobowy żeński zespół śpiewaczy powstał w 1986 r. przy Ośrodku Kultury i Sportu w Jastrowiu. Wielopokoleniowy zespół jest nosicielem tradycji, obyczajów, języka i folkloru muzycznego Górali Czadeckich, grupy etnograficznej narodowości polskiej, po 1945 r. przesiedlonej z obszaru Bukowiny (obecnie Ukraina, do 1945 r. Rumunia) na polskie ziemie odzyskane. Najstarsi członkowie zespołu urodzili się na Bukowinie, we wsi Piętrówce Dolne, stanowiącej społeczność wielokulturową, zamieszkiwaną przez ludność ukraińską, rumuńską i polską. Działalność zespołu folklorystycznego od początku ukierunkowana była na zachowanie autentycznego folkloru muzycznego i tanecznego, systemu kulturowego, językowego, oraz popularyzację tradycyjnych wartości wśród młodego pokolenia.

Poszanowanie odmienności etnicznych, religijnych, kulturowych na przestrzeni dziesiątków lat wspólnego życia w Bukowinie oraz potrzeba nawiązania kontaktów z innymi przesiedlonymi grupami stanowiło podstawę zorganizowania w Jastrowiu Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego „Bukowińskie Spotkania”.

Zespół posiada bogaty repertuar tańców, pieśni i widowisk obrzędowych kultywujących tradycje górali Czadeckich. „Jastrowiacy” byli uczestnikami wielu festiwali i konkursów folklorystycznych uzyskując liczne nagrody: coroczny udział w "Bukowińskich Spotkaniach", w Pilskich Spotkaniach Folklorystycznych, Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu, Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem (1991), Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu, Ogólnopolskim Konkursie Tradycyjnego Tańca Ludowego w Rzeszowie ( II nagroda w 1992 r.), w Sejmiku Teatrów Wsi w Tarnogrodzie. Zespół odbył liczne koncerty zagraniczne (Ukraina, Rumunia, Węgry, Słowacja, Francja, Grecja, Niemcy). Otrzymał dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki.

Barbara Zagórna-Tężycka