prof. Ewa Fryś-Pietraszkowa

Year:
1997

Category:
Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Małopolskie, Kraków

Etnograf, pracownik naukowy Instytutu Sztuki PAN, popularyzatorka sztuki ludowej, związana z krakowskim środowiskiem naukowym. Od 1955 r. prowadziła badania nad ludowym rzemiosłem artystycznym. Była autorką cennych zbiorów materiałów dokumentalnych, opracowań i wydawnictw dotyczących sztuki i rękodzieła ludowego (garncarstwo, strój, rzeźba, plastyka obrzędowa, meblarstwo, zabawka ludowa), artykułów naukowych na łamach Polskiej Sztuki Ludowej „Konteksty” i innych czasopism specjalistycznych. Była współautorką (z Anną Kunczyńską-Iracką i Marianem Pokropkiem) syntetycznego opracowania najważniejszych dziedzin ludowej twórczości plastycznej w Polsce, publikacji „Sztuka ludowa w Polsce” (1988).
Jako pracownik naukowy czynnie włączyła się do współpracy z instytucjami kulturalnymi w Krakowie i Małopolsce, w zakresie popularyzacji sztuki i rękodzieła ludowego. Sprawowała nadzór merytoryczny nad przygotowaniem imprez folklorystycznych, konkursów i wystaw. Od 1971 r. uczestniczyła w organizacji konkursu na tradycyjne ozdoby bibułowe „Kwiaty Polskie” w Myślenicach. Była członkiem jury wojewódzkich i międzywojewódzkich konkursów i przeglądów zespołów kolędniczych. Była współautorką wystawy „Polska Sztuka Ludowa – Dziedzictwo Przeszłości” zorganizowanej w Muzeum Archeologicznym w Krakowie (1991 r.).
Sprawowała funkcję konsultanta merytorycznego Krakowskiego Oddziału STL (od 1980 r. pełniła funkcję Sekretarza Rady Społeczno-Programowej Oddziału); członka Sekcji Sztuki Ludowej Rady Naukowej STL Zarządu Głównego w Lublinie; opiniowała kandydatów na członków Stowarzyszenia. Była członkiem Komisji Ocen Etnograficznych w Fundacji „Cepelia” i Rady Programowej Ośrodka Badawczego-Rozwojowego „Cepelia”.
Umiejętnie łączyła pracę naukową z autentycznym zainteresowaniem wszelkimi zmianami zachodzącymi we współczesnej kulturze ludowej.
Działalność naukowa i popularyzatorska Ewy Fryś-Pietraszkowej została uhonorowana odznaczeniami: Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, 1973; Złotym Krzyżem Zasługi, 1979; Dyplomem Ministra Kultury i Sztuki,1986.
Ewa Fryś-Pietraszkowa zmarła 14 lutego 2008 r. w Krakowie, została pochowana na cmentarzu w Andrychowie.

 

B. Zagórna-Tężycka