Powiększ
Zoom photo

Zespół Śpiewaczy „Mlądz”

Year:
2013

Category:
Category IV. Folk groups

Field of activity:
Music

Region:
Mazowieckie, powiat otwocki, Kołbielskie, Mlądz

Zespół Śpiewaczy „Mlądz” działa od 1984 r. Inicjatywa zorganizowania zespołu ludowego pojawiła się w gronie pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury w Otwocku. Na miejsce działalności zespołu wybrano podlegający ośrodkowi wiejski klub w miejscowości Mlądz.

 

W początkowych latach funkcjonowania kierował zespołem Zenon Włoch, instruktor a zarazem skrzypek, przygrywający wykonawcom. Zespół nie posiadał wówczas własnych strojów regionalnych, występował w kostiumach wypożyczanych z otwockiego teatru. Działalność zespołu była od początku dobrze przyjmowana i ceniona w środowisku lokalnym. Dzięki wsparciu miejscowych instytucji społeczno-gospodarczych (np. Banku Spółdzielczego w Otwocku) zespół został wyposażony w stroje ludowe regionu kobielskiego. W początkowych latach występował pod nazwą Zespół Pieśni i Tańca „Mlądz” i prezentował szeroki repertuar muzyczny: pieśni, tańce, widowiska obrzędowe z południowego Mazowsza - regionu kołbielskiego. Zespół od początku często występował i zdobywał wiele nagród (w 1989 r. pierwsze miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie w Warszawie). Rozwój działalności nastąpił w latach dziewięćdziesiątych. Rozpoczął się wtedy okres korzystnej współpracy zespołu „Mlądz” z Polskim Towarzystwem Etnochoreologicznym. Znaczącą rolę w budowaniu pozycji zespołu odegrała wówczas dr Grażyna Dąbrowska, etnochoreograf, badaczka i dokumentatora kultury ludowej południowego Mazowsza, wybitna pedagog, której zaangażowanie na rzecz rozwoju zespołu polegało m.in. na stałym konsultowaniu repertuaru śpiewaczego i programu choreograficznego, w kontekście miejscowych tradycji muzycznych oraz na włączeniu zespołu do udziału w ważnych projektach koncertowych, realizowanych pod jej egidą i Polskiego Towarzystwa Etnochoreologicznego (np. w koncercie ze znanego cyklu „Pieśni ojczystej ziemi” w Filharmonii Narodowej w Warszawie).

 

Po krótkotrwałym zawieszeniu działalności w latach 1993-1994, reaktywowano pracę artystyczną, pod kierunkiem instruktor Małgorzaty Malesy, w formule zespołu śpiewaczego. Od tej pory zespół wielokrotnie występował w konkursie Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, zdobywając wysokie pozycje i nagrody (III miejsce w 1995, 1999 i 2010 r.). Do ważnych osiągnięć zespołu kierowanego przez M. Malesę należy opracowanie i wystawienie widowiska obrzędowego „Wesele kobielskie”, zrealizowanego pod merytoryczną opieką dr G. Dąbrowskiej, w 1999 r.
Obecna w repertuarze Zespołu Śpiewaczego „Mlądz” gwara kobielska posiada szczególne znaczenie dla zachowania i popularyzowania regionalnych tradycji. Aktywność zespołu w życiu kulturalnym środowiska lokalnego przejawia się uczestnictwem w imprezach folklorystycznych („Ludowe klimaty” organizowane cyklicznie od 2007 r.) i w obchodach uroczystości religijnych („Śpiewy wielkanocne”, „Świąteczne kolędowanie”). Zespół angażuje się również w działalność upowszechniania kultury ludowej poprzez koncerty w ośrodkach kultury, szkołach, klubach seniora. Uczestniczył w nagraniach radiowych repertuaru z zakresu „Pieśni i przyśpiewek kołbielskich”. W okresie wieloletniej działalności zespół występował w przeglądach konkursowych zdobywając nagrody i wyróżnienia: w Mazowieckim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Mińsku Mazowieckim i w Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel i Zespołów Stylizowanych im. J. Derlety w Szydłowcu.

 

W blisko trzydziestoletnim okresie funkcjonowania Zespołu Śpiewaczego „Mlądz” zaangażowanych było w jego działania artystyczne i organizacyjne kilkadziesiąt osób. Do szczególnie zasłużonych należą: Wojciech Gałecki – dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w latach 1990- 1997, Remigiusz R. Mazur - instruktor zespołu w latach 2000-2002. Od 2002 r. współpracowała z zespołem kapela „Polesoki”.
Obecnie zespół tworzą: Małgorzata Antoniewicz–Cacko, Julianna Dyzio, Krystyna Gabryelska, Ewa Koc, Janina Malczyk, Janina Mirosz, Henryka Odolak, Czesława Rajewska, Janina Rzyśkiewicz oraz Gabryela Powałka obecna instruktor zespołu (od 2002 r.). Kierownikiem Klubu „Mlądz” jest Agnieszka Jabłońska, dyrektorem Otwockiego Centrum Kultury, w którego strukturach działają Klub i Zespół „Śpiewaczy Mlądz”, jest Jacek Czarnowski.
/red.K.M./