Powiększ
Zoom photo

Eugeniusz Brożek

Year:
2006

Category:
Category I. Plastic arts, ornamentation, handicraft and folk crafts, music and dance folklore

Field of activity:
Painter

Region:
Świętokrzyskie, powiat jędrzejowski, Sędziszów

 Eugeniusz Brożek urodził się w 1947 roku we wsi Przełaj w pobliżu Sędziszowa. Po ukończeniu szkoły podstawowej wyjechał na Śląsk i podjął naukę w Sosnowcu. Pracował w kopalni, a następnie w hucie „Katowice” i Fabryce Kotłów w Raciborzu. W rodzinne strony powrócił w 1976 roku i podjął pracę w Fabryce Kotłów „Sefako”, a w 1980 roku na kolei.

Artysta maluje od 1980 roku, chociaż jego przygoda ze sztuką zaczęła się dużo wcześniej. Mieszkając w Sosnowcu, w sąsiedztwie dekoratorni, zetknął się przypadkowo ze środowiskiem plastyków amatorów. Nauczył się robić blejtramy, gruntować płótno i sam zaczął malować. Próba podporządkowania się obowiązującej w grupie konwencji realistycznej nie powiodła się i Eugeniusz Brożek po roku porzucił to zajęcie. Tęsknota za malowaniem powróciła, gdy osiadł na stałe w Sędziszowie. Związał się z grupą plastyków amatorów działających w Klubie Twórców Nieprofesjonalnych przy Domu Kultury w Jędrzejowie, a w 1984 roku z grupą „Sędziwoje”, której był współzałożycielem.

Do 1981 roku malował tylko i wyłącznie dla siebie. Po raz pierwszy zaprezentował swoje prace szerszej publiczności na V Przeglądzie Plastyki Nieprofesjonalnej w kieleckim Domu Kultury, gdzie otrzymał II nagrodę. Rok później miał już wystawę indywidualną w Muzeum Narodowym w Kielcach. Kolejne lata twórczej pracy zaowocowały następnymi wystawami indywidualnymi, udziałem w licznych wystawach zbiorowych i konkursach o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, a także zdobywanymi podczas nich wysokimi nagrodami. Eugeniusz Brożek jest m.in. laureatem I nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Sztuki Ludowej „Ojczyzna” ogłoszonym przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie, do którego należy od 1983 roku. Z okazji 25-lecia pracy artystycznej na wystawie w Samorządowym Centrum Kultury w Sędziszowie zaprezentowano całą dotychczasową twórczość malarza.

Eugeniusz Brożek jest artystą o szerokich zainteresowaniach. Maluje obrazy o tematyce wiejskiej, religijnej i fantastyczno-baśniowej. Wieś portretuje taką, jaką zapamiętał z dzieciństwa. Opowiada o sprawach codziennych i o świętowaniu, o dawnych zwyczajach i obrzędach. Chętnie sięga do historii i aktualnej tematyki społeczno-politycznej. Artystą wyjątkowym czyni jednak Brożka nie treść jego obrazów, ale forma wypowiedzi artystycznej. Przemawia do odbiorcy w sposób prosty i zrozumiały posługując się przy tym własnym językiem plastycznym. Nie dba o poprawność rysunku, który zawsze podkreśla czarnym konturem, nie dba o perspektywę. Pozwala mu na to ogromna wyobraźnia malarska, intuicyjne wyczucie formy i kompozycji, a nade wszystko koloru, który w twórczości tego artysty odgrywa rolę pierwszorzędną. Każdy obraz ma swój niepowtarzalny klimat, koloryt i własną poetykę, a obok bogatej treści rozbudowaną warstwę dekoracyjną. Malarstwo Eugeniusza Brożka jest niezwykle barwne i wesołe.

Artysta znalazł swoje miejsce w sztuce zwanej naiwną. Naiwność jego dzieł oznacza oryginalność i świeżość w postrzeganiu rzeczywistości, a także szczerość wypowiedzi nieskrępowanej metodami kształcenia plastycznego. Zaliczany bywa do „innych”, „osobnych” – bo ma odwagę malować inaczej: nie naśladuje rzeczywistości, ale ją kreuje. Nazywa się go chętnie artystą ludowym, z uwagi na tematykę wiejską, jaką często podejmuje.

Eugeniusz Brożek jest malarzem dojrzałym o w pełni ukształtowanej osobowości artystycznej i twórcą stale poszukującym nowych form i środków ekspresji. Ta ciągła potrzeba wypowiedzi artystycznej, wyzwalająca twórczą inwencję, połączona z autentycznym i oryginalnym talentem, czyni go artystą wyjątkowym, a jego pozycję w polskiej sztuce nieprofesjonalnej mocno ugruntowaną.

Twórczość malarza jest dobrze znana w szerokich kręgach sympatyków i znawców jego sztuki, bogato udokumentowana w zbiorach muzealnych, m. in.: w muzeach etnograficznych w Krakowie, Warszawie, Toruniu i Poznaniu, w Muzeum Narodowym w Kielcach i Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Jego obrazy znajdują się w licznych prestiżowych galeriach i kolekcjach prywatnych w kraju i poza jego granicami (w Australii, Francji, Holandii, Belgii, Niemczech, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych Ameryki).

 

Janina Skotnicka