Powiększ
Zoom photo

Maria Patyk

Year:
1996

Category:
Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Kujawsko-pomorskie, Inowrocław

Urodziła się 10 VIII 1924 r. w Pieckach k/Inowrocławia, zamieszkała w Inowrocławiu. Z wykształcenia nauczycielka, z zamiłowania działaczka i inspiratorka sztuki ludowej i folkloru na terenie Kujaw. W 1966 r. założyła w Sławsku zespół śpiewaczy, a później zespół pieśni i tańca, który prowadziła przez 25 lat. W latach 1966-1979 przy współpracy z Muzeum Etnograficznym w Toruniu podjęła działania zmierzające do reaktywowania tradycyjnego haftu kujawskiego. W późniejszych latach M. Patyk już samodzielnie prowadziła w kilkudziesięciu wsiach kujawskich ponad 55 kursów haftu. Wraz z kursantkami uczestniczyła w wielu konkursach i wystawach sztuki ludowej. Była wielokrotnie nagradzana I i II nagrodami. Jej prace znajdują się w muzeach w Inowrocławiu, Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Poznaniu. Były także eksponowane na wystawach polskiej sztuki ludowej za granicą, m.in. w Niemczech i Rumunii.

Maria Patyk aktywnie włączała się do prac społecznych. Co roku w kilku kościołach urządzała żłóbki z elementami sztuki ludowej. Była współorganizatorem Izby Regionalnej przy szkole w Sławsku Wielkim. W Klubie Osiedlowym w Inowrocławiu uczyła haftu kujawskiego. Opiekowała się zespołem regionalnym.

Została odznaczona: Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, Medalem dla województwa Bydgoskiego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i innymi wyróżnieniami i dyplomami.

Była członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

Maria Patyk zmarła w 2011 r.

 

Barbara Tężycka

 

http://strzelno3.bloog.pl/id,330704634,title,Odeszla-Maria-Patyk,index.html?smoybbtticaid=614eed