Polski Zespół Kulturalno-Oświatowy w Czeskim Cieszynie

Year:
1984

Category:
Category VI. Honorable mention to institutions and nongovernmental organizations deserved in the field of safeguarding and popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Czechy, Czeski Cieszyn

Polski Związek Kulturalno - Oświatowy z Czeskiego Cieszyna powstał w 1947 r. Głównym zadaniem organizacji było skupienie w swoich szeregach obywateli czechosłowackich polskiej narodowości i umożliwienie im wszechstronnej działalności w dziedzinie oświaty, kultury, twórczości literackiej i muzycznej. Związek położył nacisk na zachowanie i pielęgnowanie bogatych tradycji ludowych Śląska Cieszyńskiego. W obrębie związku zorganizowano 78 klubów i zespołów artystycznych. W kołach PZKO rozwijały działalność Zespoły Kobiet (77) oraz  Kluby Młodych (52). Organizowały one cotygodniowe spotkania tematyczne związane z zainteresowaniami członków. Oprócz wspomnianych pracowały także Kluby Propozycji i Kluby Seniorów.

Działalność twórcza członków PZKO skupiała się w Sekcji Literacko-Artystycznej o czterech pionach: literackim, plastycznym, kompozytorskim i fotofilmowym. Sekcje wydawały po kilkadziesiąt tytułów prozatorskich, poetyckich, publikacji okolicznościowych i historycznych. Organizowały wystawy malarskie (do 1974. ponad 150). Sekcja folkloru wydawała „Biuletyn ludoznawczy” oraz 2 tomy monografii etnograficznej „Płyniesz Olzo”, w której omówiono wszystkie przejawy, źródła i uwarunkowania kultury duchowej i materialnej Śląska Cieszyńskiego.

/red. A.Z.-W./

 

http://festiwal.wspolnota-polska.rzeszow.pl/pl/zespoly/republika-czeska/olza-czeski-cieszyn/42/