Powiększ
Zoom photo

Polski Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wilia” z Wilna

Year:
1984

Category:
Category IV. Folk groups

Field of activity:
Music

Region:
Litwa, Wilno

W marcu 1955 r. studenci narodowości polskiej, kształcący się w Instytucie Pedagogicznym Uniwersytetu Wileńskiego zaproponowali powołanie do życia polskiego zespołu artystycznego. Formacja przyjęła nazwę „Wilia”. Pierwsze układy taneczne (krakowiak, polonez, mazur) tworzyli sami wykonawcy na podstawie własnej fantazji, korygowanej i wzbogacanej twórczo przez akompaniatorkę Barbarę Garszko. Recytatorzy byli przygotowywani przez prof. Jerzego Ordę, historyka sztuki.

Pierwszy koncert zespołu odbył się 8 maja 1955 r. Wkrótce zorganizowano następne występy m.in. z okazji 100. rocznicy śmierci Adama Mickiewicza. Te pierwsze dwa koncerty były dla „Wilii” inspiracją na następne dziesięciolecia jej działalności.

W 1956 r. siedzibą zespołu przeniesiono do Republikańskiego Pałacu Kultury Związków zawodowych. Polsce „Wilia” wystąpił po raz pierwszy w 1966 r. w Siedlcach, Warszawie, Łodzi, na Górnym i Dolnym Śląsku oraz w Zakopanem.

Oddzielny rozdział prac zespołu stanowi twórcza wymiana artystyczna z Polskim Teatrem Ludowym we Lwowie pod kierunkiem Zbigniewa Chrzanowskiego.

Działalność artystyczna i społeczna „Wilii” spotkała się z uznaniem nie tylko publiczności, ale również ówczesnych władz Republiki Litewskiej. Wielu członków zespołu otrzymało zaszczytne w tym okresie odznaki „Przodownika twórczości artystycznej”.

W 1975 r. repertuar zespołu liczył ponad 400 pieśni i tańców, ilość występów przekraczała 1000.

/red. A.Z.-W./

 

http://festiwal.wspolnota-polska.rzeszow.pl/pl/zespoly/litwa/wilia-wilno/34/