Radiowe Centrum Kultury Ludowej, Polskie Radio SA

Year:
2004

Category:
Category VI. Honorable mention to institutions and nongovernmental organizations deserved in the field of safeguarding and popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Mazowieckie, Warszawa

Radiowe Centrum Kultury Ludowej powstało w 1994 roku z inicjatywy Marii Baliszewskiej. Podstawowe cele jego działalności to ochrona i promocja dawnej tradycyjnej kultury, wspieranie jej nowych przejawów i dokumentowanie wszystkich zjawisk z nią związanych. Centrum pełni także rolę mecenasa poprzez wspieranie finansowe imprez i fundowanie nagród dla wybitnych twórców kultury ludowej, organizowanie koncertów i festiwali w Studiu im. Witolda Lutosławskiego (zwłaszcza Festiwalu i Konkursu „Nowa Tradycja”). Promuje również kulturę tradycyjną na antenach stacji zagranicznych zrzeszonych w Europejskiej Unii Radiowej i animuje nowe wydarzenia muzyczne. RCKL publikuje także serię płytową „Muzyka Źródeł – z kolekcji muzyki ludowej Polskiego Radia”.

Najważniejsze zadania centrum to informowanie o wydarzeniach dotyczących kultury ludowej, uświadamianie słuchaczom wagi tej części tradycji narodowej i oswajanie z jej nowym obliczem. Popularny, edukacyjny i artystyczny charakter audycji oraz stosowanie różnych ich form pozwalają na dotarcie do szerokiego grona słuchaczy. Przekazują one wiedzę o regionach i subregionach naszego kraju, o grupach etnicznych i narodowościowych, o gwarach i wszystkich przejawach kultury ludowej. Pozwalają także poszerzyć wiedzę o świecie, o mało znanych kulturach i mają funkcję poznawczą w odniesieniu do wszystkich przemian kulturowych, jakie zachodzą w związku z postępem cywilizacyjnym. Najważniejsze cykliczne audycje RCKL to „Kiermasz pod kogutkiem”, „Ars etnica”, „Źródło”, „Czas na folk” oraz cykle „Żywy świat”, „Muzyczny atlas Polski” i „Etniczne podróże muzyczne”.

W okresie dwudziestu lat działalności do najważniejszych i trwałych osiągnięć RCKL należą: wyprawy etnograficzne do Polaków mieszkających na Litwie, Białorusi, Ukrainie, w Kazachstanie, Bukowinie Ukraińskiej i Rumuńskiej, na Zaolziu, w Argentynie i Brazylii, seria płytowa „Muzyka Źródeł” realizowana dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Festiwal i Konkurs Folkowy „Nowa Tradycja”, Festiwal Folkowy Europejskiej Unii Radiowej w Zakopanem, koncerty zespołów ludowych i folkowych, polskich i obcych w studiu koncertowym oraz ich transmisje, obecność polskich zespołów folkowych na corocznych festiwalach Europejskiej Unii Radiowej oraz liczne nagrody fundowane przez RCKL, przyznawane twórcom i zespołom ludowym.

Dziedziną, do której redaktorzy RCKL przywiązują ogromną wagę, jest stale prowadzona dokumentacja działalności twórców ludowych ze wszystkich regionów Polski oraz artystów należących do mniejszości etnicznych. Rejestrują również imprezy i festiwale związane z kulturą ludową.

Radiowe Centrum Kultury Ludowej tworzą: Maria Baliszewska, Anna Borucka-Szotkowska, Małgorzata Jędruch, Włodzimierz Kleszcz, Piotr Kędziorek, Wojciech Ossowski, Anna Szewczuk-Czech, Donata Bogusz.

/red.K.M./

 

http://www.polskieradio.pl/8,Dwojka/197,Radiowe-Centrum-Kultury-Ludowej

http://www.kulturaludowa.pl/widok/61/49