Powiększ
Zoom photo

Stanisław Fijałkowski

Year:
2004

Category:
Category I. Plastic arts, ornamentation, handicraft and folk crafts, music and dance folklore

Field of activity:
Music

Region:
Lubelskie, powiat janowski, Roztocze Lubelskie, Chrzanów

Stanisław Fijałkowski urodził się w 1928 roku w Chrzanowie na Lubelszczyźnie. Od dziecka lubił przysłuchiwać się śpiewom starszych na piórzaczkach, prządkach, weselach i zabawach wiejskich. Bardzo szybko zapamiętywał teksty i melodie.

Opisując rodowód artystyczny śpiewaka, należy wspomnieć o jego matce, osobie bardzo religijnej i skromnej, o pięknym głosie. Również cała rodzina matki – babcie, wujkowie –pięknie śpiewali, a artysta odziedziczył po nich zdolności muzyczne. Jako młody chłopak, wspólnie z młodzieżą chrzanowską, przygotowywał stroje i chodził z „Herodami” i „Weselem Krakowskim”. „Trzeba było znać przynajmniej sześć kolęd życzących, zwłaszcza tych śpiewanych pannom” – wspominał laureat. Widowisko obrzędowe „Herody” odtworzył, przygotował i zaprezentował na I Powiatowym Przeglądzie Zespołów Obrzędowych w Janowie Lubelskim w styczniu 2001 roku.

Artysta przez wiele lat nie mógł zaprezentować się publiczności na scenie, w Chrzanowie nie było bowiem takiej możliwości, choć miejscowość ta słynęła niegdyś z działalności zespołów wiejskich i orkiestry dętej. Stanisław Fijałkowski słuchał więc z zainteresowaniem wszystkich audycji w radio i telewizji prezentujących muzykę ludową i słyszał niejednokrotnie śpiewaków i muzykantów z okolic Janowa Lubelskiego. Zapragnął podzielić się swoim repertuarem pieśni i melodii ludowych. Pierwszy występ na scenie to w jego przypadku rejonowe Eliminacje Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek w Janowie Lubelskim (styczeń 1998 roku) i nominacja na eliminacje wojewódzkie, gdzie wyśpiewał I nagrodę za kolędę życzącą „A cóż nam porabiasz, nadobna Maniusiu”.

Stanisław Fijałkowski zdobył wiele prestiżowych nagród, m.in. I nagrodę w 1998 roku i Basztęw 2003 roku na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Jest kilkakrotnym laureatem pierwszych nagród na „Powiślakach” w Maciejowicach i w Ogólnopolskim Konkursie „Ocalić Korzenie Ojców” w Baranowie Sandomierskim (za pieśni sieroce). Stanisław Fijałkowski przez wiele lat współpracował z Janowskim Ośrodkiem Kultury, który wspomagał działalność artystyczną śpiewaka, gromadził dokumentację (m.in. nagrania, zdjęcia, teksty) i organizował jego wyjazdy na przeglądy i festiwale.

Bogaty repertuar pieśni ludowych laureata stanowiły pieśni kawalerskie, weselne, więzienne, utwory w stylu dziadowskim, pieśni sieroce i kolędy życzące.

Stanisław Fijałkowski w swojej rodzinnej wsi znany był nie tylko jako śpiewak, ale także jako urzędnik i rolnik, niegdysiejszy pracownik Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska oraz oddany społecznik.

Stanisław Fijałkowski zmarł 14 marca 2012 roku.

 

Lidia Tryka

 

http://www.muzykaroztocza.pl/muzyka/30/name/Stanis%C5%82aw+Fija%C5%82kowski.html

 https://www.youtube.com/watch?v=E-ZB4uQ3nrw&feature=youtu.be