Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy” z Reims (Francja)

Year:
1989

Category:
Category IV. Folk groups

Field of activity:
Music

Region:
Francja, Reims

Zespół „Krakowiacy” powstał w 1973 roku przy polsko-francuskim stowarzyszeniu kulturalnym (Amicale Regionale Franco-Polonaise) działającym w Tinqueux-Reims w Szampanii. Jest on najstarszym zespołem w rejonie Ardenów i Szampanii, a z jego powstaniem wiąże się anegdota powtarzana przez mieszkańców Francji – widzą oni w powołaniu zespołu do życia czwarty, po katedrze w Reims, podpisaniu aktu kapitulacji Niemiec i szampanie, znaczący symbol regionu. Wieloletnim kierownikiem grupy był Jean Claude Kociołek, zaś choreografią zajmowała się Zofia Kociołek, absolwentka AWF w Krakowie.

W skład bogatego programu artystycznego zespołu wchodzą m.in. tańce sądeckie, żywieckie, lubelskie, opoczyńskie, łowickie, a także suita krakowska, rzeszowska i sądecka.

Występy „Krakowiaków” cieszyły się ogromną popularnością od czasu powstania grupy. Zespół koncertował podczas licznych uroczystości polonijnych i francuskich, m.in. w Lille, Paryżu i Orleanie. Występował również na Litwie i w Polsce (m.in. w Krakowie, Zamościu, Lublinie i w Warszawie). Równie imponująco przedstawia się festiwalowy dorobek „Krakowiaków” – konkursy w Rombas, Dijon, Saint Quentin oraz wiele edycji Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie (od 1977 roku).  Zespół współpracował ze szkolną grupą folklorystyczną „Trójczyce” spod Przemyśla, a także z zespołem „Jaskółki”, z którym wystąpił w Kijowie. „Krakowiacy” – co było dla nich szczególną nobilitacją – w 1996 roku przygotowywali polską część artystyczną z okazji 1500-lecia chrztu króla Francji Clovisa w Reims. Na uroczystości tej obecny był Jan Paweł II.

 

 

Opracowała Justyna Dąbrowska

Źródła: foldery X Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie, Rzeszów 1996 i XI Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie, Rzeszów 1999.