Zespół Pieśni i Tańca Towarzystwa „Kultura i Tradycja” z Curcelles les Lens (Francja)

Year:
1989

Category:
Category IV. Folk groups

Field of activity:
Music

Region:
Francja, Courcelles les Lens

Towarzystwo „Kultura i Tradycja” powstało w Courcelles les Lens w 1977 roku. Jego prezesem została Irena Kortus. Rok później, podczas obchodów Świąt Bożego Narodzenia, miał miejsce pierwszy występ zespołu Pieśni i Tańca Towarzystwa „Kultura i Tradycja” pod przewodnictwem Marcela Kłopockiego.

Obecnie w ramach zespołu działa około 100 członków zrzeszonych w grupie dorosłej („Kalina”), dziecięcej („Malina”), chórze, kapeli oraz ekipie technicznej. Choreografem i dyrektorem artystycznym zespołu od wielu lat jest Bernard Kłopocki.

Grupa – od początku działalności – prezentuje bardzo wysoki poziom artystyczny, dysponuje również szerokim asortymentem strojów ludowych (pod tym względem znajduje się w światowej czołówce). W jej repertuarze znaleźć można pieśni i tańce z 16 regionów etnograficznych Polski (m.in. tańce rzeszowskie, nowosądeckie, cieszyńskie) oraz wiernie odtworzone obrzędy i widowiska (m.in. „Oczepiny”) – to one cieszą się największym powodzeniem wśród publiczności. Rokrocznie zespół występuje także z programem bożonarodzeniowym pt. „Arbre de Noël“.

„Kalina“ koncertowała w trakcie blisko 40-letniej kariery w wielu miastach Francji (m.in. w Paryżu, Arras, Lille, Dijon i Roubaix), często jest też zapraszana na różnorodne imprezy polonijne i zawsze jest entuzjastycznie przyjmowana. Gościła także z programami artystycznymi na scenach Belgii i Anglii. Zespół występował również podczas kilku edycji Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie i sam organizował festiwale polonijnych zespołów folklorystycznych we Francji, na które przybywały grupy m.in. z Anglii i Belgii. 

Warto nadmienić, iż z inicjatywy Towarzystwa „Kultura i Tradycja” nawiązano współpracę między miastami Courcelles les Lens i Radymno (współpraca miast partnerskich).

„Kalina” została uhonorowana wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami. Otrzymała m.in. Order Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, tytuł „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, dyplom podczas X Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie oraz Medal Zgromadzenia Narodowego Francji.

 

Opracowała Justyna Dąbrowska

Źródła: foldery VIII Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Rzeszów 1989, X Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Rzeszów 1996, XI Światowego Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Rzeszów 1999