Zespół Pieśni i Tańca „Pieniny” z Krościenka

Year:
1992

Category:
Category IV. Folk groups

Field of activity:
Music

Region:
Małopolskie, powiat nowotarski, Krościenko

Zespół założony został w 1953 r. przy Spółdzielni CPLiA w Krościenku, która sprawuje nad nim opiekę i mecenat. Wśród założycieli zespołu był Zdzisław Dzidek, zbieracz i popularyzator miejscowego folkloru. W okresie ponad 40-letniej działalności Zespołu kierownictwo artystyczne sprawowali: Stanisław Mikołajczyk, Marian Kozłecki, Wojciech Jandura, Jan Kacwin, Kazimierz Zborowski, Stanisław Budzyński i Stanisław Majerczak. Wśród kierowników i instruktorów zespołu znaleźli się dwaj jego długoletni członkowie: Jan Kacwin, muzyk, Śpiewak i tancerz, laureat nagrody O. Kolberga w 1989 r. i tancerz Marek Solamon.

Na repertuar zespołu składają się pieśni, melodie, tańce i widowiska obrzędowe górali pienińskich. Został on pozyskany od najstarszych mieszkańców Krościenka i wsi okolicznych na drodze współczesnych poszukiwań terenowych. Znaczną część tego repertuaru wnieśli sami członkowie zespołu. Przez pewien czas Zespół „Pieniny” był częścią większego zespołu Cepeliowskiego pod nazwą „Podhale”, tworząc w jego obrębie tzw. grupę pienińską. Obecnie działa samodzielnie.

Zespół „Pieniny” ma na swoim koncie uczestnictwo w wielu festiwalach i konkursach folklorystycznych w kraju jak i poza jego granicami: Zakopane, Bukowina Tatrzańska, Żywiec, Rzeszów, Wisła, Kraków, z zagranicznych: Czechosłowacja, Austria, Węgry, Niemcy, Francja, Włochy i in.

Wśród wielu uzyskanych nagród wyróżniają się: ,,Ciupaga Bacowska” w Konkursie Tańca Zbójnickiego w Bukowinie Tatrzańskiej, „Złoty” i ,,Srebrny Smok” na przeglądach zespołów cepeliowskich w Krakowie, ,,Taneczny Krąg” w Ogólnopolskim Konkursie Tańca Ludowego w Rzeszowie. Sama kapela zespołu jest także laureatką kilku odrębnych nagród m.in. głównej nagrody na przeglądzie kapel w Krakowie. Poza imprezami konkursowymi Zespół „Pieniny” często występował ze swoimi kolejnymi programami tak we własnym środowisku jak i w wielu miastach w całej niemal Polsce.

Za swoje osiągnięcia artystyczne Zespół „Pieniny” otrzymał „Złotą Odznakę za Zasługi dla woj. nowosądeckiego”.

 

Marian Pokropek

 

http://www.youtube.com/watch?v=jx8v63QSBxk