Tadeusz Połetek

Year:
1992

Category:
Category I. Plastic arts, ornamentation, handicraft and folk crafts, music and dance folklore

Field of activity:
Art

Region:
Świętokrzyskie, Ostrowiec Świętokrzyski

Urodził się 8 X 1922 r. w Wojciechowicach, zamieszkały w Ostrowcu Świętokrzyskim - przedmieście Koszary. Pochodził z rodziny chłopskiej. Zawodu garncarskiego nauczył się około 1950 r. Własny warsztat otworzył w 1957 r. przystępując też do Spółdzielni garncarskiej „Chałupnik” z siedzibą w Iłży. Wyrabiał ceramikę użytkową o tradycyjnych formach, nie glazurowaną (terakota) i glazurowaną z prostą ornamentyką geometryczną, malowaną lub rytą. Wykonywał też rzeźby i płaskorzeźby w glinie przeważnie ptaki, zwierzęta, figurki w strojach ludowych, sceny wielofiguralne obrazujące życie i obyczaje dawnej wsi kieleckiej oraz sceny sakralne: szopki, kapliczki, kropielniczki, postacie świętych itp. Rzeźba ceramiczna T. Połetka wyróżnia się dużym artyzmem, różnorodnością i pomysłowością podejmowanych tematów, piękną polichromią. Od początku lat 60-tych brał udział w konkursach i wystawach sztuki ludowej: Kielce 1961, Iłża 1962.

Reprezentował ceramikę kielecką na wystawie sztuki ludowej czterech województw: Białystok, Kielce, Lublin, Rzeszów 1964. W pierwszych konkursach i na wystawach prezentował głównie ceramikę użytkową (terakoty i naczynia glazurowane). W latach siedemdziesiątych coraz częściej zaczyna wykonywać gliniane figurki. W konkursie „Polska szopka ludowa” Warszawa 1971 otrzymał trzy nagrody: II, III i wyróżnienie. W następnych latach uczestniczył w kilku kolejnych konkursach i wystawach ludowej sztuki sakralnej w Kielcach organizowanych od 1973 r. przez PAX i Veritas. Z łatwością wykonywał różnorodne figurki i sceny na konkursy tematyczne: ,,Życie i twórczość Jana Kochanowskiego” Radom 1984, „Tradycyjne przemysły i rzemiosła wiejskie” Radom 1987, konkursy na rzeźby ceramiczne w Iłży 1985 i w Kielcach 1987. Uczestniczył w ogólnopolskich konkursach na garncarstwo ludowe i rzeźbę ceramiczną: Toruń 1978 i 1985 zdobywając I i II nagrody. Jest członkiem STL, wielokrotnie nagradzany dyplomami, odznaczeniami i medalami „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”,nagrodami wojewódzkimi i in. Prace T. Połetka posiadają muzea w Kielcach, Radomiu, Warszawie, Toruniu i in.

 

Marian Pokropek