Powiększ
Zoom photo

Zygmunt Grabarski

Year:
1977

Category:
Category I. Plastic arts, ornamentation, handicraft and folk crafts, music and dance folklore

Field of activity:
Art

Region:
Małopolskie, Kraków

Zygmunt Grabarski urodził się 1912 roku w Liszkach k/Krakowa. Już jako młody chłopiec przejawiał duże zdolności plastyczne. Zajmował się oprawą plastyczną rodzinnego zespołu kolędniczego i teatralnego.

Szopki Zygmunt Grabarski zaczął wykonywać po 1960 roku. Wcześniej malował obrazy, potem rzeźbił w drewnie. Na co dzień był mechanikiem z dyplomem ukończenia szkoły technicznej. Pracował w Zakładach Teletechnicznych, potem w teatrze ,,Groteska”. Przez następne 16 lat pracował jako modelarz w Spółdzielni „Pomoc” wykonując modele lalek oraz formy do ich wykonania.

Z zainteresowaniem Zygmunt Grabarski obserwował krakowskie konkursy szopek organizowane corocznie przez Muzeum Historyczne m. Krakowa. Swoją pierwszą szopkę twórca budował przez cały rok. Była to szopka prawie 1,5 metrowej wysokości, trójwieżowa, z środkową wieżą wzorowaną na wieży Kościoła Mariackiego, z obszerną sceną z figurkami umieszczoną na rozbudowanej pierwszej kondygnacji. Drewniana konstrukcja oklejona została różnokolorowym staniolem, dodatkowo spatynowanym w celu uzyskania lepszych efektów plastycznych. Po raz pierwszy artysta wziął udział w krakowskim konkursie szopek w 1961 roku, zajmując II miejsce. Przez kolejne 18 lat, co roku przygotowywał na konkurs kolejną szopkę, z których największa miała 8,53 m. wysokości a najmniejsza została umieszczona w butelce. Dwanaście razy otrzymywał pierwsze nagrody, czterokrotnie drugie. Większość wykonywanych przez Zygmunta Grabarskiego szopek trafiła do zbiorów muzealnych: Muzeum Historycznego i Muzeum Etnograficznego w Krakowie oraz do zbiorów zagranicznych: we Francji, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Artysta należał do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Odznaczony został Złotą Odznaką „Za pracę społeczną dla miasta Krakowa”.

Zygmunt Grabarski zmarł w 1984 roku w Krakowie.

 

Marian Pokropek