„Ziemia Żywiecka” – Folklorystyczno-Reprezentacyjny Zespół Miasta Żywca

Year:
1993

Category:
Category IV. Folk groups

Field of activity:
Music

Region:
Śląskie, Żywiec

Zespół został założony w 1971 r. z inicjatywy działaczy kulturalno-oświatowych żywieckich zakładów pracy i miejscowych władz szkolnych. Członkowie Zespołu to młodzież ze szkół i pracownicy zakładów pracy. Zespół liczy 30-50 osób, ale w ciągu ponad 20-letniej działalności było w nim kilkakrotnie więcej. Dla wielu z nich Zespół stał się doskonałą szkołą, dzięki której nabyli nie tylko umiejętności, ale i zamiłowanie do ludowej muzyki i tańca.

Program Zespołu „Ziemia Żywiecka” obejmuje przede wszystkim folklor najbliższego regionu z wyodrębnieniem dwóch kategorii: a) folkloru mieszczańskiego typowego dla miasta Żywca, opartego bardziej na tradycji i przekazach historycznych, b) folkloru góralskiego z najbliższych wsi regionu żywieckiego, tradycyjnego, ale ciągle jeszcze żywego i odtwarzanego. W programie znajdują się pieśni, tańce, melodie a także barwne obrazki folklorystyczne będące przypomnieniem dawnych obrzędów i zwyczajów tak mieszczańskich jak i wiejskich - góralskich.

Oprócz programów z własnego regionu, Zespół „Ziemia Żywiecka” sięgnął też do folkloru innych regionów. Z powodzeniem przedstawia pieśni i tańce oraz widowiska folklorystyczne z krakowskiego, łowickiego, rzeszowskiego, lubelskiego. Do każdego programu regionalnego Zespół ma przygotowane oryginalne stroje i rekwizyty. Kierownikiem artystycznym i organizacyjnym jest Jan Brodka, kierownikiem Kapeli - Bogumił Partyka, choreografami - Marek Koźlik, Adam Adamowski, a obecnie Krystyna Kwaśniewska.

Zespół jest dobrze znany i ceniony we własnym środowisku. Występował wielokrotnie z okazji różnych uroczystości i imprez folklorystycznych. Znany jest też w innych regionach i za granicą, bowiem dawał tam liczne koncerty i uczestniczył w różnych festiwalach, przeglądach i konkursach folklorystycznych zdobywając wiele czołowych miejsc. Z festiwali w jakich brał udział i był nagradzany, wymienić należy: Festiwale Folkloru Górali Polskich w Żywcu, w których czterokrotnie zdobywał I miejsce „Złote Serce Żywieckie” (1980, 1986, 1991, 1992) i raz II miejsce „Srebrne Serce Żywieckie” (1981).

Na Międzynarodowych Festiwalach Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem dwa razy zdobył ,,Srebrną Ciupagę” (1980,1984) i raz „Złotą Ciupagę” (1981). W 1990, 1993, 1996 r. otrzymuje nagrody Międzynarodowej Organizacji Folklorystycznej CIOFF na Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych w Wiśle. Był także nagradzany na Festiwalach zagranicznych. W 1979 zdobywa I nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym we Francji, w 1984 r. otrzymuje „Złoty Medal” na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Aksehir w Turcji, w 1985 r. jest wyróżniony na Światowym Festiwalu Folklorystycznym i Sztuki Ludowej w Tunezji, w 1996 r. otrzymuje wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Agrigento (Włochy).

Ponadto Zespół występował jako ambasador Kultury Polskiej w Czechosłowacji, Belgii, Bułgarii, Danii, Francji, Finlandii, Grecji, w Niemczech, Szwecji, USA.

 

Marian Pokropek

 

http://www.ziemiazywiecka.pl/