Kapela Tadeusza Szostaka "Kośne Hamry" z Poronina

Year:
1993

Category:
Category III. Folk bands

Field of activity:
Music

Region:
Małopolskie, powiat tatrzański, Poronin. Kośne Hamry

Tadeusz Szostak, o przydomku Berda, (1928-2006)- był jednym z najlepszych skrzypków Podhala. Pochodził z rodziny o tradycjach muzycznych. Ojciec grał na basach, matka była śpiewaczką. Muzykowali bracia Tadeusza - przede wszystkim na skrzypcach. W rodzinnym domu w Kośnych Hamrach koło Poronina często rozbrzmiewała muzyka. Spotykali się tu muzykanci z Poronina i Majerczykówki. Z trzema z nich: braćmi Janem i Bronisławem Skupniami (o przydomku Salamuna) i Andrzejem Stasikiem, Tadeusz Szostak grywał najczęściej. W tym składzie tworzyli kapelę, która przez wiele lat (od 1984 r.) przygrywała zakopiańskiemu zespołowi regionalnemu „Holny”.

Tadeusz Szostak-Berda był prymistą kapeli, na drugich skrzypcach (tzw. sekund) grali Andrzej Stasik i Jan Skupień-Salamuna, na trzystrunnych basach - Bronisław Skupień-Salamuna. Bracia Skupniowie, spokrewnieni z Tadeuszem Szostakiem, pochodzą z Poronina, również z rodziny muzykantów (na skrzypcach grał ich ojciec, a wcześniej dziadek). Jan Skupień uczył się gry na skrzypcach u ,,ujka” Szostaka, nic więc dziwnego, że byli doskonale zgrani, mieli opanowany cały bogaty repertuar nut podhalańskich. Szczególnie lubili nuty wolniejsze, „rozwodne” (jak nazywał je Tadeusz Szostak), nuty grane przez laty przez braci Futrów i Jana Nędzę. Ich grze przysłuchiwał się Tadeusz jako kilkunastoletni chłopak, gdy pasał owce na Polenicy. Były to melodie grane spokojnie, niespiesznie by można je było przyozdobić, poczuć ich piękno i przestrzeń.

Temu staremu, tradycyjnemu stylowi gry pozostał wiemy. Przekazał go swym uczniom i córce Stanisławie, która również gra na skrzypcach.

Kapela Tadeusza Szostaka z Kośnych Hamrów otrzymała dwukrotnie na Ogólnopolskich Festiwalach Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym - najwyższe nagrody - Złote Baszty, na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, wspólnie z zespołem „Holny” - „Złotą Ciupagę”. Kapela T. Szostaka wielokrotnie popularyzowała podhalański folklor za granicą na festiwalach we Francji, Słowacji, Niemczech.

Na podkreślenie zasługuje to, ze T. Szostak był nie tylko skrzypkiem, ale sam wykonywał ,,złóbcoki” i był świetnym gawędziarzem gadek góralskich.

 

Anna Szotkowska