Annabella Wersinger

Year:
1987

Category:
Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Francja

Annabella Wersinger urodziła się w 1937 roku w rodzinie polskich emigrantów. Jej dziadkowie przybyli do Francji w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Annabella Wersinger wcześnie straciła matkę i – jak twierdzi – m.in. z tego powodu stała się osobą wrażliwą na krzywdę drugiego człowieka. Wyszła za mąż za Alzatczyka, który wspierał jej działalność charytatywną. Prowadziła z nim miejscowy sklepik, w którym z czasem zaczęli sprzedawać polskie produkty i wyroby, aby – przede wszystkim – finansować transport darów do Polski.

Wieloletnia działalność Annabelli Wersinger to przede wszystkim prowadzenie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Jeszcze przed wybuchem stanu wojennego w Polsce laureatka nieoficjalnie i spontanicznie wspierała rodaków w kraju. Starała się także pomagać tym Polakom, którzy w poszukiwaniu lepszego życia wyjeżdżali do Francji.

Od ponad trzydziestu lat Annabella Wersinger wraz ze wspierającymi jej działania członkami Polonii sukcesywnie i systematycznie udziela pomocy różnym instytucjom i placówkom mieszczącym się w naszym kraju. Wspierała i wspiera pomocą humanitarną szpitale (w tym największe – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ale także ośrodki zdrowia w innych miastach, np. w Złotoryi), domy dziecka i domy starców. Do 2014 roku organizacja prowadzona przez laureatkę wyekspediowała do Polski ponad 900 ciężarówek ze wsparciem rzeczowym.

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej prowadzi również działalność kulturalną – organizuje wymiany dzieci i młodzieży (m.in. z Wrocławiem, Bielsko-Białą, Żywcem) oraz wycieczki do Polski (ostatnia obejmowała kilkanaście najciekawszych miast naszego kraju), zaprasza zespoły folklorystyczne, przygotowuje wystawy na terenie Francji i Polski (m.in. w Warszawie i we Wrocławiu).

Annabella Wersinger, niejednokrotnie goszcząca w Polsce, była bohaterką reportażu pt. Ziemia obiecana przygotowanego przez Telewizję Wrocław, transmitowanego również przez Telewizję Polonia.

Działalność laureatki była wielokrotnie doceniana. Została honorową obywatelką Bielska-Białej. Odznaczono ją Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, a ostatnio złotym medalem przyznanym przez Fundację „Benevolat” z Paryża. Otrzymała również – wraz z Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej – podziękowanie od Jana Pawła II.

 

Opracowała Justyna Dąbrowska

Źródła: portal internetowy www.tvp.pl oraz informacje pozyskane od pani Annabelli Wersinger.