Jadwiga Łukawska

Year:
1987

Category:
Category I. Plastic arts, ornamentation, handicraft and folk crafts, music and dance folklore

Field of activity:
Embroiderer

Region:
Łódzkie, powiat łowicki, Łowicz

Jadwiga Łukawska urodziła się 1 kwietnia 1910 roku w Małyszycach w Łowickiem, po wyjściu za mąż w 1933 r. zamieszkała w Łowiczu. Ukończyła szkołę podstawową. Pracowała w gospodarstwie, później w fabryce korka w Łowiczu, po II wojnie światowej nawiązała kontakt ze Spółdzielnią „Sztuka Łowicka”, do której dostarczała wycinanki, bukiety kwiatowe i hafty. Umiejętności twórcze wyniosła z domu. Od najmłodszych lat pomagała matce w strojeniu izby wycinankami i kwiatami bibułkowymi. Mając 12 lat nauczyła się haftować. Sama wykonała ślubny strój łowicki. Wyspecjalizowała się w wykonywaniu bukietów kwiatowych w formie drzewek, bukietów jednostronnych do zdobienia ołtarzyków domowych i kwiatów do przystrajania obrazów i ścian. Po zmniejszeniu się popytu na kwiaty bibułkowe zajęła się wycinankarstwem. Najchętniej wycinała kodry tematyczne obrazujące tradycyjną kulturę wsi łowickiej (wesela, praca na roli, dożynki, itp.) oraz kodry kwiatowe, tasiemki i wycinanki ażurowe. Wycinanki J. Łukawskiej mają doskonałą kompozycję i kolorystykę, są bardzo starannie wykonane.

Twórczyni brała udział w wielu konkursach i wystawach sztuki ludowej. Jej pierwszym konkursem w którym uczestniczyła i otrzymała nagrodę, był „Konkurs na wycinanki, pająki, wydmuszki i bukiety” (Łowicz 1956). Pierwsze miejsca zajmowała na konkursach w Łodzi (1974), w Toruniu (1979) – konkurs ogólnopolski, w Warszawie (1986) – konkurs ogólnopolski „Tradycje i współczesność polskiego ruchu ludowego w sztuce ludowej”. Na ogólnopolskim konkursie haftu ludowego (Toruń 1977) zdobyła III nagrodę. Ciekawym epizodem jej twórczości było zilustrowanie, wraz z innymi łowickimi wycinankarkami, wydanej w 1973 roku książki dla dzieci Polonii kanadyjskiej – „The Farmers Year”.

W 1989 r. wykonała kodry tematyczne dla TV w Gdańsku do widowiska ,,Gody weselne” Leona Schillera. Prace J. Łukawskiej znajdują się w zbiorach muzeów w Łowiczu, Łodzi, Warszawie i Toruniu.

Jadwiga Łukawska zmarła w 2003 roku.

 

Marian Pokropek