Lawrence Kozlowski

Year:
1987

Category:
Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

Lawrence G. Kozlowski jest znawcą polskiej etnografii, a zwłaszcza polskich zwyczajów świątecznych i ludowych. Opublikował książki dotyczące m.in. zwyczajów wielkanocnych (malowanie pisanek) oraz tradycyjnych wycinek. Podczas studiów w Polsce prowadził także badania etnograficzne.

Dzięki temu wzbogacił program i podstawy zespołu “Kujawiacy”, działającego od 1964 roku przy Alliance College w Cambrigde Springs. Formacja została utworzona z inicjatywy kilku studentów i Gardenii Wojtuszewskiej. Lawrence G. Kozlowski był kierownikiem grupy w latach 1974-1978 i 1985-1988. Wniósł do pracy z zespołem doświadczenie pedagogiczne, wiedzę na temat polskiej etnografii oraz umiejętności organizacyjne. Jego wiedza przyczyniła się także do wzbogacenia Festiwalu Folklorystycznego w Pittsburghu.

 

Opracowała Justyna Dąbrowska

Źródło: portal internetowy www.alliancecollege.com.