dr Daniel Kadłubiec

Year:
1983

Category:
Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture

Field of activity:
Scientific activity, popularization, promoting

Region:
Czechy, Ostrawa

Daniel Kadłubiec urodził się na Zaolziu.  Był wykładowcą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Ostrawie. Zajmował się folklorem, a przede wszystkim literaturą ludową. Znaczna część swoich studiów poświęcił badaczom ludowości w regionie, a materiały etnograficzne publikowane w periodykach polskich i czeskich zebrał w dwóch tomach.

D. Kadłubiec habilitował się z historii literatury u prof. Juliana Krzyżanowskiego, zajmował się głównie badaniami językoznawczymi.

Aktywnie działał w Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym w Czechosłowacji.

/red.A.Z.-W./