otwórz menu

dr Daniel Kadłubiec

Main page   /   Laureates   /   1983   /   dr Daniel Kadłubiec

Year: 1983


Category: Category V. Scientific research, documentation and animation, popularization of folk culture


Field of activity : Scientific activity, popularization, promoting


Region: Czechy, Ostrawa


Daniel Kadłubiec urodził się na Zaolziu.  Był wykładowcą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Ostrawie. Zajmował się folklorem, a przede wszystkim literaturą ludową. Znaczna część swoich studiów poświęcił badaczom ludowości w regionie, a materiały etnograficzne publikowane w periodykach polskich i czeskich zebrał w dwóch tomach.

D. Kadłubiec habilitował się z historii literatury u prof. Juliana Krzyżanowskiego, zajmował się głównie badaniami językoznawczymi.

Aktywnie działał w Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym w Czechosłowacji.

/red.A.Z.-W./

1983 Winners

Createt by www.pawelec.info